Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nordlandssykehuset HF har ledig 1 fast stilling og 2 vikariater à 12 mnd varighet for lege i spesialisering ved Barneklinikken.  

Vi kan tilby deg en givende og variert arbeidshverdag i et sterkt fagmiljø hvor utvikling står i sentrum. Her trives vi sammen på jobb og på fritiden. Livet er enklere og rikere her med korte avstander til barnehage, flyplass, høykultur, fjell og hav. 

Vikariatenes varighet er 12 mnd. inklusiv prøvetid med god mulighet for forlengelse. Fast stilling kommer som følge av ansettelse av ferdig spesialist i overlegestilling.  

Barneklinikken i Bodø er fylkets eneste barneavdeling. Barneklinikken består av tre enheter; Nyfødtintensiv hvor vi behandler syke nyfødte og premature fra uke 26. I Bodø har vi også kvinneklinikk hvor alle risikofødsler i fylket sentraliseres. Barnepoliklinikk, dagpost og sengepost er organisert i en enhet. Øvre aldergrense for ny-henviste pasienter er 16 år, men de fleste kronikere følges ved enheten til de blir 18 år. Vi dekker et bredt fagfelt. Habilitering for barn og ungdom er også tilknyttet Barneklinikken og LIS roterer med jevne mellomrom hit. Medisinske undersøkelser på Barnehuset i Bodø og Mosjøen gjennomføres av leger på Barneklinikken.

Klinikken har 9 faste LIS stillinger og 15 overleger i faste stillinger. Vi har også LIS1 og driver med utdanning av medisinstudenter.

Din første måned sammen med oss er en opplæringsperiode der du blir kjent med vår klinikk og arbeidsmåte. Her er målet at du skal føle deg klar til å gå vakt. Du vil få tildelt en personlig veileder ved ansettelse. Ved vår klinikk tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i Barnesykdommer. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag samarbeidsavtale med UNN, St. Olavs og OUS. 

Les mer om Livet i Nordlandssykehuset her og litt om hva vi som jobber her gjør på fritiden vår.

Benytt denne muligheten til å bli en del av laget vårt. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg. 

Arbeidsoppgaver

På dagtid veksler man mellom å jobbe på en av postene (nyfødt, storebarn, HABU), dagvakt eller poliklinikk i tillegg til rotasjon på Barnehuset. Det legges opp til selvstendig poliklinikk etter ca. 4-6 måneder. Det er også lagt inn fordypningsdager etter gjeldende avtaler i tjenesteplan. 

Tjenesten innebærer 9-delt tilstedevakt, med 0-uke hver 9. uke. I ukedagene begynner vakt kl. 15.00, mens de i helgene er todelt. Bakvakt er tilstede til kl 20.00 på hverdager, i tillegg har vi et eget nyfødtvaktsjikt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter medarbeidere som liker å engasjere og utvikle seg faglig, og som kan ta på seg ansvar
 • Du må tørre å gå inn i vanskelige situasjoner av og til, men med den tryggheten at du alltid vil ha erfarne kolleger rundt deg til å veilede og støtte deg. Det forventes at man kan jobbe selvstendig, rasjonelt og effektivt. Samtidig må man ha selvinnsikt og være klar over egne faglige begrensinger og be om hjelp og støtte ved behov        
 • For våre pasienter er det ekstra viktig at du er imøtekommende, ydmyk og stiller med et åpent sinn
 • Vi ønsker også en kollega som kan engasjere seg sosialt utover det rent faglige

Vi tilbyr

 • Muligheten til å arbeide i en klinikk som er i stadig endring for å tilpasse seg pasientenes behov
 • Faglig engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling og deltagelse i ulike prosjekter
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde og aksept.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kristin Wasland
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4741691366
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Barn Legestab barn, Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image