Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver. 
 • Betjene fastlegeliste. 
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7,5 t/u.
 • Deltakelse i legevakt, med pr. tiden 6-7 delt vaktordning.

Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege i Norge med fullført/godkjent turnustjeneste i Norge. 
 • Det søkes etter lege som er spesialist i allmennmedisin eller ønsker spesialistutdanning i allmennmedisin.  Dersom søker ikke er spesialist i allmennmedisin vil vedkommende få avtale om supervisjon og veiledning, samt tilbud om deltagelse i gruppeveiledning. Det utarbeides utdanningsplan frem til spesialistgodkjenning.   
 • Beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig.  
 • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.   
 • Krav om førerkort kl. B 
 • Kunnskaper i samisk språk anses som en vesentlig tilleggskvalifikasjon.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som:  
 • Har interesse for alle sider av allmennmedisinsk virksomhet  
 • Er strukturert, løsningsorientert og fleksibel   
 • Har gode kommunikasjons -og formidlingsevner  
 • Arbeider godt selvstendig og i samarbeid med andre tjenester og fagpersoner 
 • Bidrar til videreutvikling av kommunalt fastlegekontor

Vi tilbyr
 • Trivelige kollegaer og et godt faglig fellesskap med øvrige leger   
 • En spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling og med tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 
 • Fast årslønn og bonus av inntjente refusjoner og egenandeler.  
 • Legevakt utenom kontortid godgjøres jf. Statlige satser   
 • Veiledning i utdanning til spesialist i allmennmedisin  
 • God pensjons og forsikringsordning 
 • Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, gratis barnehage, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. 
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lillian Saua
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 46400341
E-post: lillian.saua@tana.kommune.no
Navn: Anita Eidissen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45517703
E-post: anita.eidissen@tana.kommune.no
Arbeidssted
Tana Legesenter
Maskevarreveien 1
9845 TANA