Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du Sortland kommunes nye fastlege?

I Sortland kommune har vi et stort legemiljø. Vi har 16 fastlegehjemler, og 2 LIS1 fordelt på to adskilte kontorer - Blåbyen og Parkveien legekontor på Rådhus II. For våre fastleger har vi veiledning etter forskrift for spesialisering og 10 dager med kurs per år. Vi har også liten vaktbelasning og jobber / tilrettelegger for at arbeidet skal gjøres innenfor ordinær arbeidstid.

I løpet av 2024 åpner et tredje legekontor i Sortland. Ved eventuelle ledige stillinger som fastlege i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Følgende oppgaver er tillagt stillingen:
 • Betjene listelengde på inntil 900 pasienter
 • I henhold til avtaleverk vil offentlige legeoppgaver kunne bli pålagt
 • Deltakelse i interkommunal legevakt lokalisert til Stokmarknes (ca. 25 min fra Sortland) samt lokal vakt fra 15.30 til 21.00 alle hverdager unntatt fredag
Vi søker etter lege som har
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra allmennmedisin og fortrinnsvis er spesialist i allmennmedisin
 • Interesse/erfaring for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, øvrige ansatte og samarbeidspartnere
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Leger uten refusjonsrett fra Helfo vil ikke bli vurdert.

Krav til språkkunnskaper:
Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:
 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
 • Webmed journalsystem, opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Fast lønn etter gjeldende avtaleverk eller 0 - avtale
Tilsettingsvilkår:
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sortland kommune
Kontaktperson
Navn: Esther Holand
Telefon: 900 94 328
Arbeidssted
Parkveien 10
8400 SORTLAND