Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

UNN har ledig vikariat for lege i spesialisering i øyesykdommer. Ønskelig med snarlig tiltredelse. Søkere som ikke kan tiltre før over sommeren, kan også søke. Vikariatet varer fram til 01.01.25, med mulighet for forlengelse. 

Øyeseksjonen i NKØØ er en del av NOR-klinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for en lang rekke kirurgiske og medisinske spesialiteter og sammensatte pasientforløp. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN, men har også ansvar for store deler av rehabiliteringsforløpene i UNN.

Øyeseksjonen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Ved Øyeseksjonen er det et godt arbeidsmiljø og LIS kan gjennomføre hele utdanningsløpet innen øyesykdommer. Se også Utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Du ser for deg en fremtid i nordnorsk helsetjeneste.

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • moderne utstyr
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Terje Christoffersen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90845407
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen