Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi skal starte opp nye Vågsbygd Torv Legesenter, og leter etter engasjerte leger som vil være med å utforme et faglig sterkt og dynamisk fellesskap.

Det lyses ut tre nye fastlegeavtaler (tidligere kjent som nullhjemler) tilknyttet legesenteret. 

Lave oppstartskostnader, og du vil flytte rett inn i et moderne, godt utstyrt legekontor med dyktige hjelpepersonell med lang erfaring.

I tillegg har legesenteret en driftsavtale som dekker administrative oppgaver tilknyttet virksomheten, slik at du kan fokusere på det kliniske arbeidet.

Legen betaler kun en fast månedlig leie som dekker leie av kontor, forbruksmateriale, administrasjon og lønninger. Ordningen får gode tilbakemeldinger med forutsigbarheten og fleksibiliteten dette gir, enten du ønsker å bruke frigitt tid på pasienter eller egen fritid.

Legesenteret ligger i Vågsbygd, Kristiansands største bydel med over 20 000 innbyggere, og ligger rett vest for Kristiansand sentrum med god tilgjengelighet for publikum.

I tillegg tilbys gode økonomiske betingelser som muliggjør fornuftig drift med gode inntektsmuligheter:

Det gis et kommunalt utvidet basistilskudd per pasient for fastlegelister med mer enn 800 pasienter.

Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet, og legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.
Kommunen har egen LIS3-koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet, og søker ALIS-tilskudd etter gjeldende satser hos helsedirektoratet til spesialiseringsløp i Allmennmedisin (per 2023 er ALIS-tilskudd på omtrent kr 300 000,- NOK per ALIS per år).

I tillegg mottar nye hjemmelsinnehavere et kommunalt etableringstilskudd på kr. 200 000,- NOK.

Det er mulighet for fastlønn fra legesenteret.  Andre økonomiske avtaler kan inngås. Vi ønsker å skape trygghet i arbeidshverdagen. 

Søknader vurderes fortløpende. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger.
 • Må ha fullført alle krav til LIS1.
 • Lege med midlertidig lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Krav om politiattest.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Muligheter for å forme og utvikle fremtidens legesenter.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS.
Informasjon om søknad:
 • Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en
Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av ny fastlegeavtale vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at fastlegeavtale tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tom Andre Aas
Tittel: Fastlege
Telefon: +47 48608889
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder samfunnsmedisin
Telefon: +47 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Lumberveien 49
4621 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen