Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
En jobb der du virkelig gjør en forskjell, blir kjent med pasientene dine over tid og får jobbe i tette og gode fagmiljø. 
I kommunen har vi totalt 37 fastleger, fordelt på 8 fastlegekontor.
 
Vi har ledig:
2 fastlegevikariat på Kirkebakken legesenter
 
Kirkebakken legesenter er lokalisert i Molde sentrum, har flotte nyoppussede lokaler, samlokalisert med Molde interkommunale legevakt og ny legevaktsentral.
Vi legger vekt på trivsel og godt samarbeid, samt god faglig utvikling med tilgjengelig spesialist i allmennmedisin for veiledning og supervisjon. Det er et ungt og positivt miljø blant legene, og i tillegg til 4 fastleger og 1 LIS-1, har vi 4 erfarne sykepleiere. Totalt 2,3 årsverk hjelpepersonell.   
Legesenteret har tilknyttet ca. 2400 pasienter pr i dag. 
Pasientliste 1 er på 700 pasienter, listen er godt vedlikeholdt over mange år av samme lege og har siden mai-23 hatt vikar. vi ønsker vikar frem til 01.01.2025
Pasientliste 2 er på 660 pasienter denne listen er også godt vedlikeholdt over år, vi søker her etter vikar i svangerskapspermisjon frem til Mars 2025
 
Kontoret ledes og driftes av kommunen.
Vi bruker journalsystemet Hove Pasientsky. 
 
Kvalifikasjoner som kreves
  • Du må minimum ha norsk autorisasjon som lege, norsk LIS-1 tjeneste og tilfredsstille krav for Helfo-refusjon
  • Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke
  • Søkere uten godkjent spesialitet må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet
  • Du må også beherske norsk skriftlig og muntlig godt
  • Personlig egnethet vektlegges
Økonomi
  • På de kommunale legesentrene kan du velge mellom privat næringsdrift eller fastlønnsavtale for ALIS med årslønn på kr 1.159.400,- og 15 % av HELFO/egenandel
  • ALIS-avtale tilbys
  • Ingen innkjøp på liste
ALIS tilskudd
Dersom du ennå ikke er spesialist i allmennmedisin kan du signere ALIS-avtale med kommunen og få dekket kompensasjon til kurs, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering. Beløpet du kan hente ut er på inntil kr 367 000 per år. Kommunen vil tilrettelegge for spesialiseringsløpet i allmennmedisin, og sørger for tildeling av veileder. 
 
Annet
Betingelser for avtale og etablering av praksis følger gjeldende avtaleverk. 
Lege deltar i interkommunal legevakt og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver.
 
Søknad
Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til intervju.
 
Søkerliste
Søkerliste kan bli offentliggjort.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Molde kommune
Kontaktpersoner
Navn: Roy Skarshaug
Telefon: 951 11 015
Navn: Tove Martinsen
Telefon: 957 34 073
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE