Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Trives du i et aktivt fagmiljø med stor faglig bredde og høyt engasjement?

Lungemedisinsk avdeling har ledig stilling for overlege.

Lungemedisinsk avdeling er en stor avdeling ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har høy aktivitet og behandler de aller fleste lungemedisinske problemstillinger. Avdelingen har også en viktig tilsynsfunksjon i sykehuset.

Avdelingen består av to sengeområder, en stor poliklinikk og dagenhet for utredning med blant annet tilhørende ambulerende lungeteam.

Avdelingen har to legeseksjoner; seksjon for overleger og seksjon for LIS. Vi har 3 fagansvarlige overleger i områdene lungekreft, obstruktive sykdommer/ventilasjonsstøtte og ILD/infeksjon som bistår seksjonsleder.    

Det er for tiden 17 overleger og 21 LIS tilknyttet seksjonen. Forskning er et satsningsområde, og vi har en professor og en førsteamanuensis ansatt i avdelingen. En del av overlegene går i 12-delt vakt (tilstedevakt til kl. 21 på hverdager, kl.18 i helg, deretter beredskapsvakt.), og noen overleger går uten vakt.  

Vi har store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning og interesse for utdanning vektlegges. For kandidater som ikke er ferdig spesialist vil vi legge til rette for resterende utdanning i spesialiseringen i henhold til spesialistforskriften § 8.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Tiltredelse så fort som mulig. Dersom det blir intern ansettelse kan det bli ledig ytterligere en stilling uten vakt. 

           

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med lungesykdommer inkl obstruktive lungesykdommer, respirasjonssvikt, lungekreft og interstitielle lungesykdommer og infeksjoner
 • Tjenesten innbefatter arbeid på lunge sengeposter og poliklinikk
 • Deltakelse i vaktordning etter avtale. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i lungesykdommer eller nær ved å være ferdig spesialist i lungesykdommer 
 • Den ansatte forventes å kunne arbeide selvstendig med utredning, behandling og oppfølging av alle typer pasienter med lungesykdom i avdelingen. Ved spesiell kunnskap, ferdigheter og interesse innen et område kan arbeidet på dagtid og poliklinikk rettes mer inn om dette. 
 • Erfaring innen avdelingens satsningsområder utdanning og/eller forskning
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor lungemedisinsk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og liker å jobbe i team
 • Engasjement og ønske om å bidra i et faglig og sosialt fellesskap til det beste for avdelingen og Medisinsk Divisjon

Vi tilbyr

 • En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå
 • Rom for faglig og personlig utvikling
 • Sykehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for leie av bolig og barnehageplass på sykehusområdet
 • Kort reisevei fra Oslo 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Solvor Findalen Pedersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4767969719
E-post: solvor.findalen.pedersen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
medisinsk divisjon, Avdeling Lungemedisin, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen