Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter leger som ønsker en samfunnsnyttig, spennende og meningsfylt jobb.

I november 2023 flyttet Legevakten til nye lokaler på Aker sykehus hvor Legevakten fortsatt er tett på byens befolkning slik vi har vært i 120 år.

Som lege hos oss ser du hele spekteret av akutt allmennmedisin, fra det enkle til det komplekse. Du møter det overraskende og uforutsette og storbyutfordringer som rus, psykiatri, sårbare pasienter, sosialmedisin og migrasjon. Du jobber tett sammen med andre; både leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper og problemer løses i fellesskap. 

Legevakten behandler ca. 130.000 pasienter årlig. I tillegg til vanlig legevaktdrift, har Legevakten et overgrepsmottak, en 18-sengers
observasjonspost og en stor legevaktsentral.  Sår og skader blir behandlet på Skadepoliklinikken.
Legejobb på Legevakten gir en breddekompetanse som er nyttig uansett hvilken spesialitet du senere velger.
I arbeidsmiljøet legger vi vekt på utvikling av faglig trygghet og kompetanse. Vi kan love et godt og livlig arbeidsmiljø med flotte kolleger og meningsfylte oppgaver. En erfaren skiftleder er alltid tilstede og fungerer som supervisor og beslutningsstøtte.

Vi har ledige 60% - 100% vikariater og 11% faste helgestillinger.
Vikariatene har tre-delt turnus med arbeid hver 3.helg
Helgestillingene har to-delt turnus (dag/kveld) med arbeid hver 4. helg
       
Oppstart etter avtale.
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon


Arbeidsoppgaver
 • Konsultasjoner
 • Sykebesøk
 • Telefonkonsultasjoner
 • Samarbeid med andre seksjoner, enheter og samarbeidspartnere i og utenfor egen avdelinger

Kvalifikasjoner
 • Gjennomført LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin, annen relevant spesialitet eller under spesialisering
 • Det forutsettes at man har refusjonsrett

Personlige egenskaper
 • Du liker å veilede nye kolleger
 • Du skaper gode relasjoner til andre
 • Du har  gode kommunikasjonsferdigheter og kan uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
 • Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Arbeidstid uten papirarbeid i etterkant
 • Opplæring i rettsmedisinsk arbeid på vårt overgrepsmottak
 • Lønn på basis av kompetansestige i henhold til lønnsavtaler i Oslo kommune
 • Internundervisning og supervisjon
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • En utviklingsorientert avdelingen
 • Etablert samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø
 • Bedriftsidrettslag og trimrom 
 • Pensjonsavtale gjennom Oslo Pensjonsforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktpersoner
Navn: Randi Solveig Ofstad
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
E-post: randi.ofstad@hel.oslo.kommune.no
Navn: Arve Halsen
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
E-post: arve.halsen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 233
0587 OSLO