Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fredrikstad kommune har ledig etablerert fastlegehjemmel ved Manstad legekontor og en 0-hjemmel ved Vincent medisinske senter. 

For begge hjemlene gjelder:

Vi kan tilby
* Strukturert og forutsigbar utdanningsplan for hele spesialiseringen i allmennmedisin
* Individuell veileder gjennom hele perioden
* ALIS gruppe for nye fastleger, med faglige møter
* Samarbeid med sykehuset Kalnes for gjennomføring av sykehusperiode. Sykehusperioden kan også gjennomføres ved vår KAD avdeling, eller ved Helseparken.

Kommunen tildeler ALIS-tilskudd etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager og andre utgifter knyttet til spesialisering.

Kvalifikasjonskrav
* Krav om norsk autorisasjon.
* Krav om godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
* Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
* Personlig egnethet
* Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
* Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Kristian Jæger
Tittel: Fastlege Manstad legekontor
Telefon: 413 48 090
Navn: Zbigniew Gorski
Tittel: Fastlege/Leder ved Vincent medisinske
Telefon: 957 98 370
Navn: Bengt Strøm
Tittel: Fastlege Vincent medisinske senter
Telefon: 908 22 316
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fredrikstad kommune
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY