Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Songdalen legesenter i Kristiansand har en ledig etablert fastlegeavtale.
Legesenteret har 6 ekisterende fastlegeavtaler (hvorav én er en deleliste per d.d.).
Fastlegeavtale som utlyses har per i dag et listetak på 900 pasienter.
For mer informasjon: songdalenlegesenter.no

Legesenteret ligger på Nodeland i Kristiansand kommune.

Senteret er veldrevet, godt utstyrt og har stabile og dyktig hjelpepersonell, som i tillegg til å håndtere laboratoriet, telefon og pasientlister også har administrative oppgaver som avlaster legene.
Legesenteret har i tillegg:
 • 6 spesialister i allmennmedisin med formell veilederkompetanse.
 • har flere leger i LIS3 utdanningsløp.
 • har LIS1 utdanning allmennmedisin.


Det tilbys gode økonomiske betingelser som muliggjør fornuftig drift med gode inntektsmuligheter: 
Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet, og legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.
Kommunen har egen LIS3-koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet, og søker ALIS-tilskudd etter gjeldende satser hos helsedirektoratet til spesialiseringsløp i Allmennmedisin (per 2023 er ALIS-tilskudd på omtrent kr 300 000,- NOK per ALIS per år).

Det gis et kommunalt utvidet basistilskudd per pasient for fastlegelister med mer enn 800 pasienter.
Det gis et kommunalt etableringstilskudd på kr. 200 000,- NOK.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Gjennomført LIS1 eller tilsvarende. Lege med midlertidig lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Krav om politiattest.
 • Søkere som ikke oppfyller grunnleggende krav til søker tas ut av videre søknadsprosess. 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et stort legesenter som kan tilby sotr grad av fleksibilitet og faglig standard
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Deltagelse i velorganisert legevakt. 


Informasjon om søknad:
Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret. 
Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en

Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Marita Nilsen Lund
Tittel: Hjemmelsinnehaver
E-post: hamakaani@gmail.com
Navn: Atle Kristensen
Tittel: Daglig leder
E-post: atle.kristensen2@kristiansand.kommune.no
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder Samfunnsmedisin
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Songdalsvegen 53
4645 NODELAND