Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune, tjeneste helse og samordning, har en ledig fastlegeavtale på legekontoret i Vestfossen. Overdragelse av praksisen skjer fra kommunen. Det vil være gunstige vilkår for overdragelsen.  

Legekontoret er et hyggelig, veldrevet 2-legekontor beliggende sentralt i Vestfossen. Listelengden er på 750 pasienter, med mulighet for utvidelse. Kontoret bruker CGM Allmenn journalsystem.   

Vi har moderne legevakt med gode vaktordninger og lav vaktbelastning.  Det er mulighet til å ta ekstra vakter om ønskelig. Det er for tiden ingen andre kommunale legeoppgaver tillagt stillingen.  

Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk og avtaleverk. Det blir lagt vekt på faglig kvalifikasjoner, motivasjon og personlig egnethet.  

Ny fastlege må inngå samarbeidsavtale med gjenværende lege på legekontoret.  

Fastlegeavtalen kan overdras fra 01.07.24 eller etter avtale. 

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter 
 • Deltagelse i legevaktsarbeid ved Kongsberg interkommunale legevakt 
 • Spesialister kan få veilederansvar etter avtale 
 • Kollegial fraværsdekning på legekontoret ved ferier og annet fravær  
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon uten begrensninger (HPR- nummer oppgis i søknad) 
 • Gjennomført Lis1  
 • Spesialist i allmennmedisin eller i oppstart av/under spesialisering 
 • Behersker norsk språk muntlig og skriftlig 
 • Erfaring fra allmennmedisin

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin  
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil  
 • Gode samarbeidsevner både med kolleger og andre samarbeidspartnere 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Evne til å drive legepraksis 
Gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse. 


Vi tilbyr
 • Fraværskompensasjon i inntil 10 dager pr år ved egen eller barns sykdom  
 • Dekning av kostnader, inkl. praksiskompensasjon, til videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin  
 • ALIS-avtale med individuell veiledning og ALIS-tilskudd 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktperson
Navn: Merete Simensen
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: +47 90799589
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Storgata 86
3320 VESTFOSSEN