Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 400
  • Journal system: CGM Journal
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikar for fastlege – invitasjon til flymedisinsk samarbeid
Pga. andre oppgaver en periode søkes god vikar til liten fastlegepraksis i kontorfellesskap med 8
andre kollegaer på GMS Legekontoret, Jessheim.
Ideell for deg som trenger å opprettholde spesialiteten i allmennmedisin parallelt med andre
engasjement eller med behov for å prioritere små barn en periode.
Varighet etter avtale.
PS – spesielt interessant dersom søker på sikt også kan ønske å delta i meget aktiv flymedisinsk
praksis på Oslo Lufthavn, Gardermoen.
Kontakt Inge Nessiøy, helst på epost med liten presentasjon og CV - alternativt tlf. 913 46 164, for
mer informasjon og presentasjon av kontor og muligheter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Inge Nessiøy
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 91346164
E-post: inessi@outlook.com
Arbeidssted
GMS Legekontoret
Trondheimsvegen 60
2050 JESSHEIM