Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Varna legesenter i Moss er på utkikk etter ny kollega

Ny fastlegehjemmel (0-hjemmel) ved Varna legesenter i Moss med 650 listeplasser (kan økes).
 
Om fastlegehjemmelen
Moss kommune søker etter en selvstendig næringsdrivende fastlege til Varna legesenter med oppstart snarest.
 
Bakgrunnen for ny hjemmel er at flere fastlegene ved legesenteret ønsker å redusere sin listelengde med inntil 500 pasienter og har plass til ny kollega. Den som tilsettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale (aksjeselskap), og inngå avtale med fastlegene om betingelsene for overtagelse av pasienter til ny liste.
 
Varna legesenter på Høyda i Moss er et veldrevet 6-legesenter med kort vei til E6. Det er gode parkeringsmuligheter. Senteret har store nyoppussete lokaler, og velutstyrt med blant annet spirometri, to ultralydapparater, 24 timers blodtrykksmåler og EKG. Kollegene har faget i fokus og to er spesialister i allmennmedisin hvor av en er spesialist i pediatri. Kontoret bruker PRIDOK journalsystem og har en stabil og erfaren medarbeiderstab. Legesenteret har fokus på godt arbeidsmiljø, der trivsel for alle står i fokus.
 
Moss kommune tilbyr ALIS avtale for ikke spesialister.
 
Kvalifikasjoner 
Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt. 
 
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. Politiattest må fremlegges før avtaleinngåelse. Fastleger plikter å delta i felles legevakt for mosseregionen, lokalisert i Moss.
 
Søke på fastlegehjemmelen
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
 
Søknadsfrist: 21.5.2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Asbjørn Ernø
Tittel: Fastlege og daglig leder
Telefon: 92261929
E-post: asbjorn.erno@gmail.com
Navn: John Ødegård
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48996102
E-post: john.odegard@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Varna legesenter
Midtveien 1a
1526 MOSS