Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du som lege interessert i å jobbe variert med vekslende arbeidsoppgaver på enten daglegevakt og legebil eller KAD – i et miljø hvor det er fokus på fag, kvalitet og arbeidsmiljø? Da er det nettopp deg vi søker etter! 

Follo medisinske senter er et vertskommunesamarbeid drevet av Nordre Follo kommune, og består av døgnåpen legevakt og kommunal akutt døgnenhet (KAD). Follo medisinske senter dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Ås og deler av Enebakk med et befolkningsgrunnlag på om lag 110 000. Vi har tilholdssted på Ski sykehus, 15 minutter fra Oslo. 

Vi søker nå to leger til dagstilling i sommer:  
 • 100 % dagstilling på KAD fra cirka 1. juni. til 31. august, krever minst midlertidig lisens
 • 100 % dagstilling på legevakt og legebil fra cirka 1. juni til 31. august, krever fullført LIS1-tjeneste
Skriv i søknaden hvilken av stillingene du er interessert i. Er du interessert, men ønsker redusert stillingsprosent, vil vi likevel at du søker og informerer om dette i søknaden din. 

Arbeidsoppgaver
Follo medisinske senter dekker alle deler av kommunalt akuttmedisinsk arbeid, fra sykebesøk og utrykning hjem til pasienter eller skadested, daglegevakt og oppfølging av inneliggende pasienter på kommunal akutt døgnenhet (KAD). 

I vikariatet på KAD vil du jobbe med inneliggende pasienter med postarbeid (bl.a. innkomster, epikriser og visitt).

I vikariatet på legevakt og legebil veksler du mellom å jobbe inne på legevakten og på legebil bemannet med utrykningskompetent hjelpepersonell. 

Kvalifikasjoner
Stillingen på KAD: krever minst midlertidig lisens  
Stillingen på legevakt og legebil: krever fullført LIS1-tjeneste – du må ha gjennomført akuttmedisinkurs for legevaktpersonell og kurs i vold- og overgrepshåndtering for å ha selvstendig vaktkompetanse på legevakt

Begge stillinger:
 • interesse for akuttmedisin, prehospital samhandling og legevaktsarbeid 
 • interesse for indremedisin 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, minimum bestått B2 
 • relevant klinisk erfaring vektlegges 

Personlige egenskaper
Vi søker positive og engasjerte leger. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av faggrupper. Det er også viktig at du trives i et aktivt og travelt miljø, og at du evner å arbeide selvstendig. 

Vi legger stor vekt på at du egner deg personlig for jobben. 

Vi tilbyr
 • et spennende og utviklende miljø i grensesjiktet mellom kommunehelse- og spesialisthelsetjeneste, med tett samarbeid med prehospital akuttjeneste, lokal- og regionalsykehus (Ahus, DPS) 
 • dyktige og engasjerte medarbeidere som bidrar til et fagmiljø som vektlegger utvikling av deg som lege og gruppen som helhet 
 • varierte arbeidsoppgaver og erfaring fra KAD, daglegevakt og legebil bemannet med utrykningskompetent personell  
 • vi tilbyr en bakvakt for konferering 
 • et godt og trygt arbeidsmiljø 
 • fastlønn etter avtale 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Signe Lyseggen
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 47781920
E-post: signe.lyseggen@nordrefollo.kommune.no
Navn: Thomas Hagen Jensen
Tittel: medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 92831661
E-post: thomas.jensen@nordrefollo.kommune.no
Navn: Anneli Greiner Hauge
Tittel: Tillitsvalgt Dnlf
E-post: anneligreiner.hauge@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Vardåsveien 3
1400 SKI