Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Poliklinkk psykisk helse Grenland har ledig 100 % fast stilling for overlege/spesialist i psykiatri. 

Fra 01.09.2023 samlokaliserte vi de allmennpsykiatriske poliklinikkene i Grenland i én ny poliklinikk i gode og tilpassede lokaler ved Sykehuset i Porsgrunn. Den nye poliklinikken teller ca 40 årsverk. For å ytterligere styrke poliklinikken søker vi nå etter overlege/spesialist i psykiatri

Poliklinikk psykisk helse Grenland er én av tre allmennpsykiatriske poliklinikker i Telemark. Poliklinikken vil være den mest kompetansetunge og spesialiserte poliklinikken. Vi har spesialiserte behandlingstilbud innen personlighetsprobelmatikk, traumebehandling, tvangslidelser og angstlidelser, og er pro-aktiv med tanke på innføring og etablering av nye kunnskapsbaserte behandlingsmetoder og behandlingsformer. Med ca 40 årsverk vil poliklinikken ha gode muligheter til å yte gode generelle behandlingstilbud til de store pasientgruppene, og samtidig solide, spissede tilbud til de pasientgruppene som er i behov av det. Digitale behandlingstilbud, behandlingstilbud innen spiseforstyrrelser og brukerstyrte poliklinikker er noen utviklingsområder fremover.

Vår poliklinikk har i dag fem overleger samt psykologspesialister, psykologer og høyskoleutdannede behandlere med ulike videreutdanninger. Seksjonen har som mål å gi differensierte tjenester i en poliklinisk ramme. Vi driver utredning og endringsrettet psykoterapi, og tilbyr behandling individuelt og i gruppe. Vi er i stadig utvikling for å kunne tilby best mulig behandling til våre pasienter. 

Vi søker etter deg som brenner for faget og pasientgruppen og som ønsker å være med å utvikle poliklinikken videre.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha ansvar for utredning, vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter med variert symptomatologi
 • I tillegge til egne pasientbehandlingsløp, vil du være involvert i utredning, differensialdiagnostikk og behandlingsprogrammer sammen med poliklinikkens øvrige behandlere
 • Delta i inntaksteam ved behov.
 • Du vil ha nært samarbeid med fastleger og øvrige kommunale og nasjonale helsetjenester
 • Veiledning av samarbeidspartnere
 • Du vil veilede leger i spesialisering
 • Deltakelse i vaktordning ved klinikken avtales ved ansettelse

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller nesten ferdig spesialistgodkjenning
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring med ulike behandlingsmetoder, utrednings- og diagnostiske verktøy
 • Kompetanse til å integrere faglig mangfold og differensiert behandlingsmetodikk
 • Må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig interesse og engasjement
 • Fleksibilitet og effektivitet
 • Løsningsorientert
 • Evne til å tenke helhetlig og avgrense problemstillinger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad, og må sees i sammenheng med øvrig personalgruppe.

Vi tilbyr

 • Faglig sterke og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for kreativitet og nyskapning
 • Mulighet for å jobbe med ulike behandlingsformater
 • Tilretteleggelse av relevante etter- og videreutdanninger
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig etter søknad
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Vegard Moen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4791723270
Navn: Thea Drivenes Reiss
Tittel: Overlege
Telefon: 35002800
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS poliklinikk psykisk helse, Grenland, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien