Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvorfor velge nevrologi?

Du fascineres av vår fantastiske og komplekse hjerne, og har lyst til å jobbe med diagnostikk og behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet. Du trives godt med pasientkontakt, lar deg engasjere av medisinske nøtter, og ønsker å jobbe med et spennende fagfelt som er i konstant utvikling.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er interessert i nevrologi, som engasjerer deg i både arbeid og kollegaer, og som vil være med på å utvikle arbeidsplassen i tiden som kommer.
Du er opptatt av mennesket bak symptomene og kommuniserer godt med både pasienter og pårørende i ditt arbeid som lege.

Hvorfor velge Sykehuset i Vestfold? 

Vi er en relativt stor avdeling med 21 senger, hvorav 13 er organisert som slagenhet. Hos oss vil du få jobbe med et bredt spekter av nevrologiske problemstillinger, og du får samarbeide tett med kollegaer både internt og på tvers av spesialiteter og yrkesgrupper. Det er gode muligheter for fordypning innen eget interesseområde. Det er tradisjon for at våre LIS får oppfylt sine læringsmål i nevrokirurgi ved OUS, ellers vil du få oppfylt alle læringsmålene i
spesialiteten ved Sykehuset i Vestfold. Vi har et godt samhold
på avdelingen og trives i hverandres selskap. Til tross for en hektisk
arbeidshverdag preges miljøet vårt av humor, faglige diskusjoner, kunnskapsdeling og å finne løsninger i fellesskap. Vi er opptatt
av, og jobber for, at våre medarbeidere skal ha en god arbeidshverdag med balanse mellom arbeid og privatliv. Vi er også opptatt av å legge til rette for
en god og trygg oppstart. Som ny ved avdelingen vil du få tilpasset opplæring med lavere vaktbelastning,
fast veileder samt et godt fagmiljø som støtter deg.

Sykehuset i Vestfold har nye og moderne lokaler. Ved vår avdeling har vi et nyopprettet hjerneovervåkningsrom, tilknytning til
nevrofysiologisk lab med EEG og nevrografi, samt moderne utstyr for kontroll av DBS og ultralyd doppler av halskar. Vårt akuttsenter er også nytt, med moderne fasiliteter. 

Som en del av vår faglige satsing holder vi for tiden på å utdanne vår egen klinisk nevrofysiolog, samt at vi har en PhD og flere PhD-kandidater i seksjonen.

Oppstart etter avtale.

Den ene stillingen er fast og den andre er et vikariat på 6-12 måneder, med gode muligheter for forlengelse/fast ansettelse.

 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på nevrologisk sengepost, dagenhet og poliklinikk i samarbeid med seksjonens overleger
 • Vaktordning, p.t 9-delt tjenesteplan med tilstedevakt
 • Deltagelse i internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes  gjennomført LIS 1 iht. Helsedirektoratets regler
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Du er ansvarsbevisst, fleksibel og selvstendig i ditt arbeid
 • Du håndterer varierende arbeidstempo, tidvis høyt
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du samarbeider godt med både egen og andres yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Nødvendig opplæring
 • Vi har fokus på god oppfølging og veiledning av LIS
 • Et hyggelig og faglig engasjerende miljø, med et godt samarbeidsklima
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Siri Marlen Lillegaard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 959 28 526
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg