Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bli vår nye kollega? 

Vi søker etter en dyktig overlege/psykiater for å fylle en 100% vikarstilling. Vikariatet utlyses blant annet i forbindelse med at overleger skal avvikle overlegepermisjonene sine i løpet av året. Dette vikariatet, som varer fra 1. september og i ett år med mulighet for forlengelse, gir en spennende mulighet til å bli en del av vårt lag. Som vikar vil du få ansvar for varierte arbeidsoppgaver i Mestringspoliklinikken og Kløver 1, akuttpost.

Alle overlegestillingene ellers er besatt, og det arbeides aktivt med å rekruttere og beholde psykiatere. Dermed legger vi stor vekt på at du skal få en overkommelig arbeidsmengde innenfor ordinær arbeidstid.

Arbeidsoppgaver

 •  Utføre grundige utredninger, diagnostisere ulike psykiske lidelser og tilby nødvendig behandling.
 •  Delta aktivt i daglige behandlingsmøter, samarbeide med og veilede pårørende samt samhandle med kommunale tjenester og andre samarbeidspartnere.
 •  Gjøre nødvendige vedtak, gi medisinsk rådgivning og støtte til enhetsleder og behandlingsteam.
 •  Ved Kløver 1; utrede og behandle pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger. Foreta prioriteringer mellom arbeidsoppgaver i tidvis travle arbeidsdager. Fordele   arbeidsoppgaver i team som jobber sammen for å finne pasientens beste vei videre.
 •  Tilby opplæring og veiledning til leger i spesialisering.
 •  Mulighet for deltakelse i Jæren DPS sin bakvaktsordning for overleger (for tiden 7-delt bakvakt). 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri er påkrevd.
 • Gode norskkunnskaper er nødvendige. Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk må dokumentere språkkompetanse på B2-nivå.
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon, med kjennskap til systemene DIPS Arena og Meona.

Personlige egenskaper

 • Du har en sterk motivasjon for å støtte pasienter som lider av ulike psykiske lidelser.
 • Du er god til å kommunisere og skape gode relasjoner med pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere.
 • Du trives med varierte og til tider utfordrende arbeidsdager, samtidig som du har evnen til å jobbe strukturert og effektivt.
 • Vi legger stor vekt på at du passer inn i vår arbeidskultur, deler våre verdier, og  bidrar til å fremme et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr

 • Et støttende og samarbeidsorientert arbeidsmiljø der kunnskap og erfaring deles aktivt.
 • Muligheten til å jobbe med varierte pasientgrupper. 
 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving gjennom kurs og konferanser. 
 • Vi legger vekt på å tilrettelegge for ansattes ulike livsfaser og behov, slik at du kan oppnå en god balanse mellom arbeid og fritid
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger, muligheten for trening i arbeidstiden, en aktiv kunstforening, kantine og gratis parkering. 


  Mangfoldserklæring
  Jæren DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Jæren DPS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
  Kontaktperson
  Navn: Linda Merete Sviland
  Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
  Telefon: 51 77 69 36
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Jæren DPS
  Austbøvegen 16
  4340 BRYNE