Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene består av ordinært legevaktsarbeid.
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkontakt, utryknings funksjon og sykebesøk.
 • Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse ved overgrepsmottaket.
 • Legefunksjon ved fengselshelsetjenesten kan også være aktuelt for stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med fullført Lis1/turnustjeneste i Norge.
 • Kandidaten må være spesialist i allmennmedisin eller inngå avtale om spesialisering innen allmennmedisin ved tiltredelse.
 • Erfaring fra legevaktarbeid og utrykningskompetanse er ønskelig, men ikke et krav.
 • Søkere må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper
 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er opptatt av å skape resultat og nå de målene vi har satt oss.
 • Du kan ta eget ansvar for at vi sammen når målene våre.
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.
 • Du  er robust og håndterer vanskelige situasjoner.
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner. 

Vi tilbyr
 • Spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • 100% stilling i turnus med arbeid hver 3. helg. Mulighet for redusert stillingsstørrelse
 • En spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Lønn dag/aften stilling ihht. garantilønn Stavanger kommune er for tiden som følgende for 100 % stilling
  • 852700- Lege kr 858 000,-
  • 852701- Overlege kr 1 013 000,-
 • Lønn for nattvakter avlønnes for tiden som følgende for 100 % nattstilling
  • 852700- Lege kr 2.027.700,-
  • 852701- Overlege kr 2.431.800,- 

Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her.

Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.

Vår visjon: Vi bygger fellesskap!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stavanger legevakt: Leger
Kontaktperson
Navn: Ida Kolstad Lea
Tittel: Avdelingsleder leger
Telefon: 51912463
E-post: ida.kolstad.lea@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger Legevakt
Armauer Hansens vei 30
4011 STAVANGER
Søk på stillingen