Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin søker etter overleger innen anestesiologi

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Thoraxanestesi, Avdeling for  Smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk SimulatorSenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.

Anestesiavdelingen yter anestesiologisk service innen generell kirurgi, barnekirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, øyekirurgi, ØNH/kjevekirurgi, barnekirurgi, thoraxanestesi, smertebehandling og intensivmedisin. Klinikken har ca. 50 overlegestillinger og 22 LIS-hjemler.

Anestesiavdelingen har to ledige stillinger som overleger i anestesiologi i fast 100%.

Ved intern tilsetting kan det bli ledige overlegevikariater.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i anestesivirksomhet innenfor ortopedi, generell kirurgi, barnekirurgi, gynekologi/obstetrikk, nevrokirurgi og øre-nese-hals. Søkere må spesifisere kompetanse og interesse for aktuelle fagfelt
 • Teambasert arbeid i akutt og elektiv virksomhet
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver, kvalitets og forbedringsarbeid
 • Deltakelse i vaktordning etter avdelingens behov
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS)

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)
 • Interesse for kvalitetsarbeid og forskning

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Gode teamegenskaper og evne til å lede team

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
 • Varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og travelt miljø
 • Høyt faglig nivå
 • Mulighet for å delta i forskning 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsa Susanne Askim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 996 42 130
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesiavdelingen - leger, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 2
7030 Trondheim