Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du klar for en spennende utdanningsstilling ved TSB Moss? 

Vi har ledig fast 100% stilling for lege i spesialisering ved poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling fra d.d. Leger som venter på LIS-1 anbefales også å søke, da det kan bli ledig vikariat, dersom en ikke lykkes med å rekruttere til fast stilling. 

Ved poliklinikken i Moss er det 18 engasjerte og sosiale medarbeidere, som elsker sitt spennende fagområde, og som er opptatt av fagutvikling og god ivaretakelse av både pasienter, pårørende, samarbeidsparter og hverandre. Poliklinikken har to legestillinger, hvorav én er overlege, og det er 5 andre legestillinger innenfor fagområdet, på to døgnseksjoner i samme hus. For øvrig er det et tverrfaglig sammensatt personal ved seksjonen, bestående av psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, familieterapeut og sekretærer. Poliklinikken ligger lett tilgjengelig fra E6.

Du er velkommen som søker!
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser med veiledning fra overlege
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger, førerkortvurderinger, overdoserisikovurderinger
 • Vurdering av Akutt TSB med veiledning fra overlege
 • Etablere og ivareta god samhandling med pårørende, eksterne samarbeidspartnere og internt i seksjonen 
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper
 • Bidra i seksjonens interne fagutvikling og kontinuerlige forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent LIS-1 (evt. turnustjeneste etter gammel ordning)
 • Leger uten LIS-1 kan søke midlertidig stilling
 • Solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra rusbehandling/psykiatri er ønskelig
 • Tidligere sykehuspraksis er å anse som en fordel
 • Gode datakunnskaper, gjerne erfaring fra DIPS journalsystem

Personlige egenskaper

 • God til å lytte og skape gode behandling- og samarbeidsrelasjoner 
 • Kommuniserer åpent og tydelig
 • Faglig engasjert
 • Trygg på deg selv til å arbeide selvstendig, men også jobbe godt i tverrfaglige team
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Målrettet og strukturert
 • Bidrar positivt til et faglig og godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Å være personlig egnet blir vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Dagtidsarbeid, kun på virkedager
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin innen en femårsperiode
 • Rotasjon mellom de respektive avdelinger i hht. utdanningsplan
 • Ukentlig undervisningsopplegg
 • Veiledning av overlege(r) innen fagfeltet
 • Sterkt tverrfaglig samarbeid
 • En inkluderende arbeidsplass, med en tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning 
 • Meningsfylt arbeid
 • Variasjon i hverdagen
 • Medarbeidersentrert og utviklingsorientert ledelse
 • Avrusning- og utredningsseksjoner (døgn) i samme bygg
 • Jobbspesialister ansatt i NAV som integrert del av behandlingstilbudet ved poliklinikken
 • ROP/FACT samhandlingsprosjekt med Moss og Våler kommune
 • Personalhytter/boliger i inn- og utland
 • Treningsrom for ansatte
 • Sykehuset har egen kunstklubb, kor, revygjeng og bedriftsidrett
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Camilla Alexandra Bjørnson
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 480 48 915
Arbeidssted
poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Moss
Peer Gynts vei 84
1535 Moss