Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som har en sterk interesse for hematologi og indremedisin, gode kommunikasjonsferdigheter, pedagogiske evner, og evne til tverrfaglig samarbeid.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Om oss:

Medisinsk avdeling er en stor avdeling med sterke fagmiljøer innen alle indremedisinske fag. Vi er lokalsykehus for ca.170 000 mennesker og har områdefunksjoner for ca. 500 000 mennesker i Vestre Vikens opptaksområde. Vi har 89 senger fordelt på tre sengeavdelinger pluss seks overvåkningsplasser ved medisinsk intensiv. LIS1/2/3 dekker allsidig akuttfunksjon på døgnbasis. LIS 2/3 er organisert i to vaktlag; forvakt og mellomvakt. Avdelingen har egne bakvaktslag i kardiologi, nefrologi, endoskopisk vakt og generell indremedisinskvakt. 

Seksjon for blodsykdommer har seks senger inkludert fire isolater, allsidig hematologisk virksomhet med områdefunksjon innen hele Vestre Viken for aplasibehandling etter HMAS, induksjons- og konsolideringsbehandling ved AML hos eldre og oppfølging etter allogen stamcelletransplantasjon. Det er et utstrakt samarbeid med andre seksjoner og avdelinger ved sykehuset, bl.a onkologisk poliklinikk. Seksjonen har sykepleierstøttet poliklinikk ved sengeposten med kompetanse i oppfølging av pasienter med hematologiske kreftsykdommer og andre blodsykdommer. Det utføres diagnostiske undersøkelser, transfusjoner, cellegiftkurer og kontroller. Den polikliniske aktiviteten hadde i 2019 passert 3000 årlige konsultasjoner.  

Helsedirektoratet godkjente Vestre Viken som utdanningsvirksomhet for LIS i blodsykdommer i ny ordning i 2023.

Dersom du er nysgjerrig på livet som LIS ved medisinsk avdeling i Drammen, ta gjerne en titt på denne videoen.

Nytt sykehus er under bygging, og høsten 2025 flytter vi inn i et av Europas mest moderne sykehusbygg. Medisinsk avdeling jobber systematisk på å forberede de ansatte på innflyttingen i nytt sykehus.

Denne dronevideoen viser status pr mars 2024, og hvis du vil se mer kan du finne det på instragramkontoen @nyttsykehusidrammen.

På instagramkontoen @lis_vestreviken kan du se hvordan vi i Vestre Viken jobber med spesialistutdanning av leger.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuellorientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Som LIS i blodsykdommer vil du som utgangspunkt inngå i avdelingens 11-delte vaktturnus og hovedsaklig gå visitt på sengepost, ha vakter som forvakt i akuttmottak og ha enkelte dager på poliklinikk, samt fordypningstid iht. gjeldende tariffavtale. Hvert halvår vil du rotere mellom indremedisinske seksjoner for å sikre oppnåelse av felles indremedisinske læringsmål, samt felleskompetansemål. I takt med økende erfaring og indremedisinsk vaktkompetanse vil du rykke opp i mellomvaktsjikt og på vakttid få ansvar for pasienter innlagt på medisinsk intensiv, medisinske sengeposter, være teamleder ved hjertestans- og medisinske team, og ha et overordnet ansvar for vaktteamet i tilstedevakt. Det vil bli mulighet for mer målrettet hematologisk tjeneste inkl. poliklinikk i større omfang, men tidspunktet for dette avhenger av oppnåelse av læringsmål og delvis av utdanningshensyn i seksjon for LIS i øvrig.

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
 
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som har:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning
 • Minimum halvannet års erfaring fra indremedisinsk avdeling

God kjennskap til Drammen sykehus og erfaring med hematologi vektlegges.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgavene og miljøet, og vi legger derfor vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som har:

 • En sterk interesse for hematologi
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, pedagogiske evner og evne til tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en meget solid utdanning rettet mot oppnåelse av nødvendige læringsmål innen normert tid.
 • Tett veiledning av erfarne spesialister i faget
 • Et meget trivelig og inkluderende miljø med sterkt fokus på god kommunikasjon
 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Morten Langfeldt Friberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4799235478
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling LIS, Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image