Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

Vi har ledig  stilling  for spesialist i ortopedisk kirurgi.

Ortopedisk avdeling er en del av Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. 

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • drive forskning
 • delta i vaktordning

Det kan legges til rette for ambulering til ortopedisk seksjon, Narvik.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker spesialist innenfor artroskopisk kirurgi. Søkeren må kunne dokumentere kompetanse innenfor fagområdet artroskopi og beherske avansert artroskopi selvstendig.
 • Det kreves dokumentert tjenesten innen fagområdet med referanser.
 • Du må ha generell vaktkompetanse for de vanligste ortopediske øhjelpstilstandene.
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne samt datakunnskaper.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra forskning.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Personlige egenskaper som evne til utvikling og omstilling, motivator for medarbeidere samt god arbeidskapasitet vektlegges.
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er innovativ og utviklingsorientert.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Du er motivert for å arbeide lenge i UNN.

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: May Liss Johansen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90037346
Navn: Ann Kristin Hansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40452112
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø