Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er for tiden ledig, fast stilling som LIS gastrokirurgi/generell kirurgi ved AHUS Kirurgisk avdeling Kongsvinger.

Akershus Universitetssykehus lokasjon Kongsvinger er lokalsykehus med akuttfunksjoner for ca 120 000 innbyggere. Avdeling for kirurgi har stor elektiv virksomhet innen benign gastrokirurgi samt øyeblikkelig hjelp kirurgi. Det er høy poliklinisk aktivitet både mtp utredning og behandling, samt endoskopisk virksomhet (gastro-/koloskopi).  Det er også et tatt samarbeid med AHUS Nordbyhagen og kirurgisk fagmiljø der, både mtp undervisning og rotasjon.

AHUS Kongsvinger er også traumesykehus og tar i mot større og mindre traumer. Avdelingen har fokus på utdanning, og LIS blir tidlig eksponert for operasjon og endoskopi noe som gir rask progresjon. Overlege har tertiærvakt og fungerer som traumeleder. 

Kongsvinger (ca 18 000 innbyggere) ligger idyllisk til ved Glomma med nærhet til flott turterreng både sommer og vinter. Sykehuset ligger sentrumsnært og det er kort avstand til togstasjon, barnehager og skole. Pendlere fra Oslo har mulighet til å leie hybel med gangavstand til sykehuset og til flere av byens attraksjoner. Det er god togforbindelse til Oslo (ca 9 mil), og byen ligger nært svenskegrensen (3 mil). Vil du vite mer om Kongsvinger kommune så klikk her

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i 8-delt vaktordning for LIS 2/3
 • Vurdering/stabilisering/operasjon under supervisjon av øyeblikkelig hjelp pasienter
 • Elektiv kirurgi (hovedoperatør/assistent)
 • Endoskopisk poliklinikk (tidlig opplæring under supervisjon)
 • Poliklinikk (mindre kirurgi/ano-/rektoskopi/preopr. vurderinger/sår)
 • Visittgang m/overlege
 • Deltakelse i forskningsprosjekter  

Kvalifikasjoner

 • Norsk dokumentert autorisasjon
 • Beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Søkere må ha gjennomført LIS 1-tjeneste/turnus 18 måneder i Norge

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Interesse for forbedringsarbeid

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø som har fokus på kvalitet og utdanning
 • Lønn og arbeidsvilkår ihht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivbedrift (IA)
 • Hjelp til å skaffe bolig (oppgis i søknaden hvis ønskelig)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Muhammad Khalid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4745261024
Hjemmeside
Arbeidssted
KIR leger Kos, Akershus universitetssykehus HF
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger