Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdelingen er i stadig utvikling og har flere interne prosesser som pågår i fht logistikk, ventetid og innovasjon. Vi er en avdeling som er preget av flat struktur og
samarbeid på tvers av profesjon, med felles målsetting å gjøre det beste for våre pasienter. Vi tilstreber en kultur med stor takhøyde og faglige diskusjoner, der vi innad i
legegruppen støtter hverandre i vanskelige avgjørelser.
Vi har høy poliklinisk og operativ aktivitet i egne lokaler og vi disponerer egne operasjonsstuer i tilknytning til poliklinikken. Det er gode muligheter for opplæring i en rekke kirurgiske prosedyrer for rett søker.

Vi ønsker en engasjert overlege i en valgfri stillingsbrøk over 50 %, som vil bidra i avdelingen med sine faglige kunnskaper og entusiasme til det beste for våre pasienter.

Stillingen er ledig fra 01.09.24, men oppstartstidspunkt kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk 
 • Postarbeid i fbm inneliggende pasienter
 • Veiledning av LIS og undervisning av kollegaer
 • Vaktarbeid
 • Operasjoner avhengig av interesse og kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i øre-nese-hals.
 • Søkeren må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

 • Evne til tverrfaglig samarbeid og helhetlig tenkning.
 • Strukturert, pålitelig og målbevisst.
 • Relasjonsskapende.
 • Vilje til å ta initiativ og ansvar.
 • Personlig egnethet vi bli vektlagt. 

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP pensjonsordning.  
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Trine Krog
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4793877969
Navn: Lena Rømmen Ovli
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4795789242
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Øre/nese/hals poliklinikk, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkeveien 31
2409 Elverum