Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du klar for nye utfordringer og er interessert i spesialisering innen kirurgi ? Da håper vi du søker LIS -stilling hos oss på Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk omfatter seks seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken har ansvaret for traumesenter-funksjonen og den hardt skadde pasienten. Klinikken har ca 800 ansatte og et total budsjett på 950 millioner. 

Kirurgisk klinikk har en fast 100% stilling ledig for LIS i generell kirurgi på St. Olavs Øya.

Stillingen vil være tilknyttet en fast vaktordning i klinikkens vaktsystem, og søkeres kvalifikasjon og kompetanse vil være avgjørende for hvilket av våre tre vaktsjikt som vil være aktuelle.

Om du er interessert i å lære kirurgi og engasjert i de kirurgiske pasientene, så er dette et særs spennende stilling for deg. 

Du må legge ved dokumentasjon på relevant utdanning og praksis i søknaden.

Oppgi også  minst 2 referansepersoner i webcruiterprofilen din. 

Ved internt opprykk vil det bli ledig vikariat på samme klinikk. Gi beskjed i søknaden dersom man søker på begge deler.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep og  -prosedyrer er eller kan bli aktuelt. Generell kirurgi er en basisutdanning for generelle kirurgiske ferdigheter med hovedfokus på vurdering og behandling av akuttkirurgiske tilstander
 • Praktiske ferdigheter oppnås ved trening på simulator og modell, ved å følge mer erfarne kirurger i deres arbeid, deretter å gjøre inngrep og prosedyrer, først under supervisjon og etter hvert selvstendig
 • Det er sentralt å utvikle god preoperativ vurderingsevne og forståelse
 • Internundervisning vil bli gitt
 • Visittgang på sengepost
 • Vaktarbeid i etablert vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må inneha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig. Dersom du ikke kommer fra et skandinavisk land må kompetanse på nivå C1 Bergenstesten dokumenteres
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha fullført og ha godkjent LIS1 tjeneste

Personlige egenskaper

 • Du er god til å samarbeide i team med ulike kollegaer og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og alle samarbeidende instanser
 • Du må være løsningsorientert og fleksibel
 • Du må like å jobbe i en hektisk arbeidshverdag
 • Du er høflig, vennlig og vil bidra til kollegial trivsel i arbeidsmiljøet
 • Du er lærevillig og nysgjerrig på det kirurgiske fagområdet

Vi tilbyr

 • Et spennende fagområde med svært dyktige og motiverte kollegaer
 • Et godt organisert spesialiseringsløp med veiledning og supervisjon
 • Du får bidra til god pasientbehandling i en moderne klinikk opptatt av evidensbasert forskning 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode forsikringsordninger i KLP herunder gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 72828024
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk - Avdeling Leger, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim