Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å bygge en best mulig og robust fastlegetjeneste til Eigersund kommunes innbyggere?

I Eigersund kommune er det totalt fem legesenter, med til sammen 14 fastlegehjemler og 1 LIS 1 lege. Det er to ledige fastlegehjemler, der den ene er i næringsdrift og den andre med mulighet for næringsdrift eller kommunal ansettelse. Begge har mulighet for komplett ALIS-løp med gode tilskuddsordninger. Se nærmere informasjon under om listestørrelse og betingelser.

Fastlegene i Eigersund kommune har dag-legevakt på skift fra eget kontor. På kveld, natt og helg er Eigersund kommune med i Dalane interkommunale legevakt, som er lokalisert i Egersund. Legevakten er samlokalisert med ambulansetjenesten, og er bemannet med sykepleiere. Fastlegene går legevakt etter oppsatt turnus, ca 1-3 vakter per måned.

Det er ønskelig med tilsetning og oppstart så snart som mulig, eller etter avtale. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Arbeidsoppgaver
Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk.
Om hjemlene:

Den ene hjemmelen har hittil vært lokalisert på Blandeverket legesenter i fellespraksis med tre andre leger. Listelengde er 1000 pasienter, der det p.t. er tilknyttet 486 listepasienter. Listen har ikke vikar, men pasientene ivaretas av andre leger. I denne hjemmelen åpnes det for kommunal ansettelse eller næringsdrift, evt. i kombinasjon med ALIS-løp.
 
Den andre hjemmelen er lokalisert på Blandeverket legesenter i fellespraksis med tre andre leger. Listen er på 1250 pasienter, og det er p.t. 764 pasienter tilknyttet. Denne listen har p.t. vikar. Søker må videreføre privat allmennpraksis i samme lokaler.
 
Det er ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemlene på nåværende tidspunkt.

Kvalifikasjoner
 • Vi søker deg som har norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS-1 eller tilsvarende godkjennelse av helsedirektoratet til å praktisere som allmennlege.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Førerkort klasse B er ønskelig.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • God kjennskap til norsk helsevesen.
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon.
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp.
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid.
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr
 • Mulighet for ALIS-avtale for de som trenger å spesialisere seg.
 • Er du ALIS får du god oppfølging av våre veiledere og vår ALIS-koordinator.
 • Vi har også enheter som tilfredsstiller kravene til seks måneder institusjonshelsetjeneste i ALIS-forløpet.
 • Nye leger kan etter avtale få tilrettelegging og gunstige ordninger ved oppstart.
 • Økt basistilskudd ut over det som er fastsatt i statsavtalen. Opp til 1250 listepasienter er basistilskkuddet p.t. 840 kr.
 • Faglig fellesskap og hyggelige kolleger.
 • Dyktige og erfarne helsesekretærer.
 • Interkommunal legevaktsordning.

Personer som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut en egenerklæring for helse.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eigersund kommune
Kontaktperson
Navn: Bjarne Rosenblad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 920 81 879
E-post: bjarne.rosenblad@eigersund.kommune.no
Arbeidssted
Spinnerigaten 13,
4370 EGERSUND
Søk på stillingen