Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB), Sikkerhetspsykiatri og habilitering av voksne. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser (RKSF). Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling. Det jobbes kontinuerlig med å holde klinikken oppdatert etter lovverk, interne og eksterne retningslinjer. 

Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.
Blir du ansatt hos oss vil du komme til en avdeling hvor det over tid har vært fokus på å sikre legene gode arbeidsvilkår, slik at faglig utvikling og vekst kan ivaretas samtidig som man har tid til et liv også utenfor arbeidet.

Vi ser nå etter en person som kan være med å styrke dette psykiatriske tilbudet, og lyser ut stilling som digital overlege psykiatri! Stillingen er i utgangspunktet 100%, men det er også mulighet for lavere stillingsprosent dersom det er ønskelig. 

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker at du skal ha en spennende og variert arbeidsdag, og dette er arbeidsoppgavene:

 • Kliniske digitale konsultasjoner
 • Vurderingsteam (rettighetsvurdering)
 • Rådgivning og veiledning for LIS 1 og LIS 2/3 og i klinikken for øvrig
 • Opprettholde fokus på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling.
 • I samarbeid med klinikken bidra til forskning, fagutvikling og videreutvikling av behandlingstilbudet ved seksjonen og klinikken for øvrig

Kvalifikasjoner

Ser dette ut som noe som kunne vært med å forme en spennende hverdag? Da er dette kvalifikasjonene du må ha:       

 • Cand. med. med norsk offentlig godkjenning
 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin. 
 • Behersker norsk språk, muntlig og skriftlig.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.       

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • En faglig sterk medarbeider som er åpen for nye utfordringer og som har erfaring med å arbeide i team.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forutsettes.
 • Gode evner til målrettet, strukturert og selvstendig arbeid.
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt. 
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.  
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Klinikken har et sterkt fagmiljø, og hos oss får du:

 • Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen. 
 • God opplæring og veiledning, med fysisk onboarding
 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø.
 • Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt.
 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Avtalefestet overlegepermisjon.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Tore Tofte
Tittel: Rådgiver
Telefon: 74098611
Navn: Anne Slungård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098600
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger 
Kirkegata 2
7600 Levanger