Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Gastrokirurgisk avdeling er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger, hvorav 3 er kombinert med professorat, og har et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. Vi har 26 LIS stillinger.
Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med tilsammen 57 senger. Ahus har dagkirurgisk drift ved Ahus Gardermoen. Den som ansettes ved avdelingen må være villig til å delta i virksomheten ved Ahus Gardermoen.
Avdelingen har spissfunksjoner innen kolorektal kreftkirurgi, kirurgi for kreft i magesekken, inflammatorisk tarmsykdom og akuttkirurgi.
Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen kolorektal kreftkirurgi, IBD kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og behandling av bukveggsdefekter. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst HF som tilbyr kurativ behandling for kreft i magesekken. Bekkensenteret ved AHUS er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer, og flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har stor dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet.
 
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Søker vil ta del i avdelingens daglige virke med visittgang, poliklinikk, operasjonsaktivitet, vaktarbeid på overlegenivå og supervisjon og veiledning av leger i spesialisering.
 • Vaktarbeidet omfatter hele fagområdet av gastrokirurgi samt generell kirurgi.
 • Søker vil ta del i 14-delt tertiær bakvaktlag for gastrokirurgisk overlege med hjemmevakt fra kl. 21.00.
 • Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av medisinstudenter. Søker må også være innstilt på å utføre arbeid på Ahus Gardermoen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon for legevirksomhet.
 • Godkjent spesialist i gastroenterologisk kirurgi.
 • Ønskelig med bred erfaring innen både elektiv og akutt gastrokirurgi.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons egenskaper på et skandinavisk språk.
 • Personlig egnethet vil vektlegges høyt.

Vi tilbyr

 • En stor avdeling med et aktivt fagmiljø og mulighet til forskning.
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Geir Bøhler
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 +4747306907
Hjemmeside
Arbeidssted
Gastrokirurgisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen