Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune har et aktivt helsehus (godkjent som utdanningsinstitusjon), ni langtidssykehjem og et rehabiliteringssenter. Som institusjonslege hos oss får du anledning til å arbeide ved en eller flere av disse institusjoner basert på behov og dine ønsker. På institusjonene har vi egen fagoverlege som er spesialist i indremedisin og hematologi.

Vi søker  spesialister i allmennmedisin/indremedisin eller ALIS til faste stillinger 100 % på helsehuset og sykehjem.

Er du ikke spesialist i allmennmedisin,  eller om du  nettopp er ferdig med LIS1 tjeneste og vil spesialisere i allmennmedisin,  har du mulighet til å skaffe deg denne kompetansen i kommunen vår. Du må inngå egen ALIS-avtale.

Hos oss kan du gjennomføre hele ALIS-løpet, da helsehuset  er godkjent som institusjonstjeneste. Vi har et meget godt faglig miljø hvor det legges stor vekt på undervisning og veiledning.  Kommunen samarbeider med flere unge og engasjerte leger om å bygge opp et godt faglig miljø med blant annet fagdager og  ukentlig undervisning, som også kan følges digitalt.    Du kan også velge å gjennomføre sykehustjeneste (6 måneder) på avdelingen du ønsker på Sykehuset i Tønsberg.

Vi har egen ALIS-koordinator i kommunen.

Vi har behov for leger ved følgende institusjoner:
 • Larvik helsehus (ØHD, korttid og avklaring)
 • Sykehjem (langtids)
 • Avdeling for psykiatri og rusproblematikk
Fortrinnsvis  er du ferdig spesialist i allmennmedisin eller indremedisin. Du vil få tilleggsoppgaver som ansvarlig avdelingslege og veileder for ALIS.

Det er ingen vaktbelastning for kommunalt ansatte leger, og arbeidstider mandag til fredag på dagtid.

Arbeidsoppgaver

Generelt
 • Medisinsk faglig ansvar på respektive arbeidssteder / avdelinger
 • Diagnostikk og behandling
 • Kontakt  med pårørende
 • Delta på tverrfaglige møter og samarbeide med kommunens andre yrkesgrupper
 • Gi supervisjon og veiledning
 • Delta på og bidra med internundervisning
 • Rapporterer og støtter seg til fagoverlegen for sykehjem og helsehus
ALIS (hvis aktuelt)
 • Eventuelt inngå ALIS-avtaler med kommunen
 • Delta på kurs og samlinger for ALIS
 • Delta på veiledningssamtaler, individuelt og i grupper
 • Følge den individuelle opplæringsplanen som blir avtalt
Link til ALIS kontoret


Kvalifikasjoner
 • Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du er god til å kommunisere på norsk både skriftlig og muntlig 
 • Det er en fordel med førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Du har interesse for feltet allmennmedisin, med fokus på medisin som gir god livskvalitet (sykehjemsmedisin og geriatri)
 • Du er faglig interessert og utviklingsorientert 
 • Du har forståelsen for viktigheten av profesjonsgrupper og er god til å samarbeide
 • Du er tydelig, trygg og kan jobbe selvstendig 
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral, fleksibel og er lojal 
Vi tilbyr
 • Gode, dyktige og hyggelige kollegaer 
 • Varierte oppgaver med faglig utvikling 
 • Ukentlig internundervisning og månedlig smågruppeaktivitet ved sykehjem og legekontor
 • Fagdager og simulering hos legevakt 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • Velferdsordninger

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Sykehjem og helsehus
Kontaktpersoner
Navn: Einar Magne Walaker
Tittel: Kommuneoverlege, kliniske tjenester
Telefon: 92287720
E-post: einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Navn: Abdul Karim Hilli
Tittel: Fagoverlege
Telefon: 46625546
E-post: abdul.karim.hilli@larvik.kommune.no
Navn: Line Skorge
Tittel: Avdelingskoordinator, legetjenesten
Telefon: 92027652
E-post: ine.skorge@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Byskogveien 5
Byskogveien 5
3256 LARVIK