Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rus og avhengighet søker legevikar i sommer!

ARA Nordbyhagen tilhører spesialisthelsetjenesten og ligger under divisjon psykisk helsevern på Akershus universitetssykehus. Seksjonen består av to enheter, tun A og B.


Tun A er en akuttpost som tilbyr poliklinikk og døgnbehandling innenfor tjenesteområdet akutt tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Behandlingen kan være individuell samtaleterapi, eller akuttvurdering til kortidsdøgnbehandling. Tun A innehar 10 sengeplasser for rusavhengige med akutt behov for ivaretakelse, avrusning eller stabilisering.


Tun B er en lukket døgnenhet forbeholdt pasienter innlagt med tilbakeholdelse etter helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2, § 10-3 og § 10-4. Tun B innehar 5 sengeplasser og har et behandlingsforløp på opptil 3 måneder. Tilbudet er for pasienter som er i fare for liv og helse på grunn av rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk, og gravide med rusmiddelproblemer.


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar
 • Medisinsk ansvar
 • Inntak og utskrivning av pasienter
 • Bistå andre faggrupper med medisinskfaglig kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, gjerne turusventer/lege uten turnus
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne å skape trygge relasjoner
 • Initiativ og selvstendighet, i kombinasjon med evne til å samarbeide i team
 • Tilpasningsdyktig og lojal til beslutninger
 • Interesse for pasienter med rus- og avhengighetslidelser
 • Håndtere utfordrende situasjoner
 • Være fleksibel når det gjelder arbeidstempo
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Frode Jacobsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4740553786
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA IR felles , Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen