Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Geriatrisk avdeling består av Seksjon for Akuttgeriatri, Seksjon for poliklinikk, dagbehandling og rehabilitering og Hukommelsespoliklinikk. Det er omfattende forskningsvirksomhet, særlig knyttet til demens, delirium, skrøpelighet/frailty og polyfarmasi. Virksomheten er dels på Aker og dels på Ullevål. Våre LIS arbeider dessuten en del av tiden ved Seksjon for hjerneslag ved Nevrologisk avdeling, som ledd i geriatrispesialiseringen.

Det er ledig 2  vikariater 100 % stilling for lege i spesialisering f.o.m. 26.08.2024 - 31.08.2025, med mulighet for forlengelse.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn. To referanser bes oppgitt i søknaden.
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
  • Stillingen er p.t. tillagt felles indremedisinsk vakttjeneste. For øvrig består tjenesten av postarbeid og poliklinikktjeneste knyttet til Ullevål og/eller Aker. Ved forlengelse av vikariater vil det kunne inngå rotasjon til andre avdelinger i Medisinsk klinikk. 
Kvalifikasjoner
  • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge 
  • Avdelingen søker engasjerte og motiverte leger med ønske om spesialisering i geriatri
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt
Vi tilbyr
  • 2 vikariater fra 26.08.2024 - 31-08.2025, med mulighet for forlengelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Nina Ommundsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4740225685
Arbeidssted
Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF
Trondheimsveien 232
0587 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image