Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker engasjert seksjonsleder til Allmennpoliklinikk ved DPS Groruddalen!

Dette er stillingen for deg som brenner for gode offentlige helsetjenester og som ønsker å utvikle deg som leder med meningsfulle og engasjerende oppgaver. 
Vi ser etter deg som har leder- og klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern. Du ønsker å bidra inn i klinikken for å sikre et godt offentlig tjenestetilbud, der allmennpolikliniske tjenester utgjør en viktig del av samfunnsoppdraget. 

Du vil få ansvaret for å drifte og videreutvikle tjenestetilbudet ved din seksjon, og du vil få jobbe sammen med kompetente og hyggelige fagfolk.

Allmennpoliklinikk D er en av fire allmennpoliklinikker og består av 11,5 årsverk, hvorav en overlegestilling, fire psykologspesialiststillinger, to LIS i rotasjon, to psykologstillinger, en klinisk sosionomstilling, og en 50 % sosionomstilling, i tillegg til seksjonslederstillingen. Seksjonen er lokalisert i Rosenbergveien 15 på Grorud. Det er gratis parkering for ansatte, gode sykkelmuligheter, og kort vei til offentlig kommunikasjon (buss, t-bane). 

Allmennpoliklinikken mottar pasienter henvist fra fastlege eller overført fra andre deler av spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til Allmennpoliklinikken er utredning- og behandling av pasienter, fagutvikling, og samarbeid med pårørende og andre deler av helsetjenesten og NAV. Seksjonen er tilknyttet både IPS og NAV Kontordag.  

Som leder står du ikke alene. Hos oss blir du en del av ledergruppen ved DPS Groruddalen og du vil bidra i driften og utviklingen av hele DPS'et. Det er også faste møtepunkter mellom lederne for Allmennpoliklinikkene i AHUS. Som seksjonsleder har man personal- og budsjettansvar og muligheter for å påvirke strategi- og satsningsområder. 

Vi søker etter deg som er fleksibel, innovativ og løsningsfokusert. Vi ønsker oss en dyktig fagperson og leder som motiverer sine ansatte og har gode samarbeidsevner. Du vil få gode muligheter til videreutvikle deg både som leder og som kliniker. 

DPS Groruddalen er en del av Akershus universitetssykehus HF, som utfører spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne. Opptaksområdet består av bydelene Alna, Stovner, Grorud og Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 9 polikliniske seksjoner og en kontorfaglig seksjon, lokalisert i Jerikoveien 28 (Alna), Rosenbergveien 15 (Grorud), samt en døgnseksjon på Skytta i Nittedal. Opptaksområdet vårt omfatter både storby- og landlige områder, med stor variasjon i pasientpopulasjonen. Om du er opptatt av migrasjon og flerkulturelle aspekter av helsetjenesten er DPS Groruddalen det rette stedet for deg. Vi har også ukentlige samhandlingsarenaer med førstelinjen i våre opptaksområder kalt "Samhandlingsdropin", og Samhandlingstorg to ganger i året. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har samlet fag-, budsjett-, personal- og resultatansvar for seksjonens virksomhet. 

 • Ansvar for daglig drift, koordinering og organisering av seksjonen.
 • Ansvar for at seksjonen følger forskrifter, prosedyrer og andre gjeldende lovverk.
 • Sørge for at seksjonens ansatte innehar nødvendig kompetanse gjennom bruk av kompetanseplaner, aktiv fagutvikling og rekruttering.
 • Jobbe for et godt arbeidsmiljø og være brobygger mellom seksjonen og andre samarbeidspartnere internt og eksternt.
 • Seksjonsleder bidrar også i kliniske oppgaver, men med hovedvekt på ledelse.
 • Ansvar for at seksjonen arbeider kontinuerlig med kvalitet og pasientsikkerhet, og bidra til at hele DPS'et når målsetninger knyttet til samfunnsoppdrag og kvalitetsindikatorer.
 • Ansvar for systematisk HMS-arbeid og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Helseutdanning på høyskole- / universitetsnivå
 • Fortrinnsvis en legespesialist, psykologspesialist, psykiatrisk sykepleier, eller sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid.  
 • Erfaring og utdanning innen ledelse i helsevesenet er ønskelig.
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern som behandler eller leder.
 • Erfaring med- og forståelse for regnskap, budsjett og økonomi.
 • Gode IKT-kunnskaper. Fordel med kjennskap / erfaring med DIPS, GAT, Public 360, Personalportalen, QlikLis, eller lignende administrative programmer.
 • Må kunne beherske norsk godt, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede, veilede og utvikle kompetanse hos andre
 • Resultatorientert og med høy gjennomføringsevne
 • Tydelig, effektiv og strukturert
 • Fleksibilitet og god samarbeidsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En allmennpoliklinisk seksjon i utvikling
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God kollegastøtte i ledergruppen og lederoppfølging av nærmeste leder
 • Internundervisning og fagdager
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Godt kollektivnettverk ved arbeidsstedet og gratis ansattparkering
 • Konkurransedyktig lønn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Yngve Arner
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4799578618
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Groruddalen, Akershus universitetssykehus HF
Rosenbergveien 15
0963 Oslo