Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

BUP Lillehammer/Otta er en enhet med 36 stillinger fordelt på to poliklinikker – Lillehammer og Otta.  Vi server 12 kommuner fra Lillehammer i sør til Lesja i nord. Vi jobber med pasienter hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelse. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater. BUP Lillehammer-Otta har god tverrfaglig bredde og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.

Vi har nå ledig en fast 100 % stilling som overlege, med arbeidssted Lillehammer. Lillehammer har et rikt kulturliv med et bredt spekter av muligheter for musikk, kunst og konsertopplevelser, en aktiv kulturskole, flere kor og teatergrupper. Det er flere aktive idrettslag i byen for et bredt spekter av både sommer- og vinteridretter. 
Byen ligger fint til ved Mjøsa og har både fjell, vann og skog i umiddelbar nærhet. Det er god kommunikasjon til de andre Mjøsbyene Gjøvik og Hamar som ligger 45 minutter unna. Oslo ligger 2,5 timer unna, og det er 1,5 timer til Gardermoen

Vi inviterer deg inn i legegruppa på BUP Lillehammer som består av tre faste stillinger for LIS og 5 faste overlegestillinger. P.t. er 3 av overlegestillingene og en av LIS- stillingene besatt.
BUP Lillehammer har et aktivt forskningsmiljø. Av pågående prosjekter kan vi nevne forskning på søskengrupper SIBS, 10 års oppfølgingsstudie på nevrotilstander Line- up studien, forskning innen VR teknologi, simuleringstrening (SIM), bruk av videokonferanse i pasientbehandling. Vi er i gang med å ta i bruk nye muligheter innen e-helse og ny teknologi innen utredning, behandling, kommunikasjon og utdanning.
BUP Lillehammer har en legegruppe som prioriterer legemiljøet med sosiale og faglige samlinger. Vi jobber aktivt for at overlegene skal få brukt og utviklet hele sin psykiater kompetanse i enhetens arbeid. Vi prøver å legge til rette for fordypning/utdanning i særskilte interessefelt for den enkelte overlege.
Vi har ukentlig felles videomøter med legene ved BUP Gjøvik. I tillegg er vi en del av BUP Innlandets faglige nettverk for overleger og LIS-leger, som holder tak i fagutvikling for legegruppen, LIS-utdannelse og andre medisinskfaglige tema. BUP Innlandet består av fem polikliniske enheter lokalisert i ulike byer i Innlandet. Det er også 4 døgnenheter. To  av døgnenhetene er lokalisert på Sanderud i Ottestad (BUP Akuttenhet og BUP Utredning og behandling). Døgnenhet Kringsjåtunet på Lillehammer og Enhet for barn og familie i Gjøvik

Det planlegges for tiden ny sykehusstruktur i Innlandet. Et nytt og framtidsrettet Mjøssykehus vil komme på Moelv, ca 30 minutter fra Lillehammer. BUP Lillehammer vil fortsatt ligge i Lillehammer by. 

Oppstart etter avtale

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede

 

Arbeidsoppgaver

Variert, meningsfylt og lærerikt arbeid som lege i poliklinikk, hvor man bistår sårbare barn og ungdom på veien mot et bedre liv.

Utredning, behandling og rådgivning til barn, ungdom og familier som strever med psykiske lidelser.

Medisinskfaglig, somatisk og medikamentelt ansvar for utredning/behandling til pasienter ved enheten, herunder bl.a. medikamentvurderinger og legeundersøkelser som ledd i barne-/ungdomspsykiatrisk utredning/behandling.

Opplæring og veiledning til lege i spesialisering (LIS-lege) og spesialistansvar i pasientforløp som LIS-lege følger opp.

Kvalitetssikring og spesialistansvar for utredning/behandling gitt av andre klinikere som ikke selv er overlege/psykologspesialist, og medisinskfaglig, somatisk og medikamentelt ansvar for oppfølging i forløp hvor saksansvarlig ikke selv er lege.
Veiledning til, og samarbeid med, samarbeidspartnere som foresatte, kollegaer, kommunale hjelpeinstanser, barnehager og skole.

Tilgjengelighet, fleksibilitet og dialog med fastleger/henvisende instanser og andre samarbeidspartnere.
Tett samarbeid med kollegaer i tverrfaglige behandlingsteam.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha norsk autorisasjon som lege. 

Må beherske norsk (eventuelt et skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig.

Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Personlige egenskaper

Interesse for arbeid med barn og unges psykiske og somatiske helse.
Evne til og trivsel med å jobbe målrettet og systematisk med endringsarbeid.
Gode evner til å skape virksomme samarbeidsrelasjoner med og rundt barn, foresatte, kollegaer og samarbeidsinstanser.
Ansvarlig og selvstendig, gode evner til å strukturere egen arbeidshverdag og evne til å kontinuerlig ajourføre dokumentasjon/journal i henhold til gjeldende lovverk/forskrift.

Fleksibilitet i forhold til en variert jobbhverdag.

Gode kommunikasjonsevner og å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr

Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en engasjerende virksomhet som spenner seg over et vidt spekter.
Fleksibilitet i arbeidssituasjonen.

Faglig og personlig utvikling.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Lønn etter overenskomst.
Gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Alf Skar
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4797063266
Navn: Petter Vaglum
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 90204589
E-post: petter.vaglum@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
BUP OPPLAND POLIKLINIKK LHMR/OTTA, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen