Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker lege i fast 100% stilling ved avdeling sosialmedisin 

Vi søker etter lege til allmennmedisinske oppgaver i avdeling sosialmedisin. 

Avdeling sosialmedisin består av fengselshelsetjenesten, sosialmedisinsk senter, vaksinasjonskontoret og flyktninghelsetjenesten.
Som lege i avdelingen vil det være mulighet for å arbeide i alle tjenestene. For tiden vil hovedvekten av arbeidet ligge til fengselshelsetjenesten og flyktninghelsetjenesten. Men dette vil kunne endre seg i tråd med ønsker fra den som har stillingen og behov i avdelingen på sikt. 

Kontorsted for alle tjenestene utenom fengselshelsetjenesten er i Søndre Tollbodgate 7- i Tromsø sentrum. Fengselshelsetjenesten har kontorsted ved Tromsø fengsel.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig behandlingsansvar for den enkelte pasient jfr. Helsepersonelloven.
 • For fengselshelsetjenesten er arbeidsoppgavene fastlegefunksjon for 59 innsatte ved Tromsø fengsel.
 • For flyktningehelsetjenesten er arbeidsoppgavene allmennlege fram til de får tildelt fastlege.
 • For sosialmedisinsk senter er arbeidsoppgavene knyttet til allmennmedisin for lavterskelbrukere.
 • Delta til kvalitets- og fagutvikling og kompetanseheving i avdelingen.
 • Delta aktivt i tjenesteutvikling. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Godkjent spesialist i allmennmedisin eller på begynt spesialisering i allmennmedisin. Annen relevant spesialisering oppfordres også til å søke. For søkere som ikke  spesialist i allmennmedisin er det krav om å starte spesialisering. 
 • Dokumentasjon på norsk språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål. 

Personlige egenskaper
 • At du kan jobbe individuelt, tverrprofesjonelt og sette pasienten i fokus.
 • Det vil bli lagt vekt på gode kommunikasjonsevner, personlig egnethet og motivasjon for stillingen. 
 • At du kan jobbe selvstendig og er fleksibel. 
 •  At du har interesse for fagfeltet. 

Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø.
 • Fagfellesskap med andre leger som jobber på samme fagfelt.
 • Samarbeid i alle tjenestene med sykepleiere/helsepersonell som del av et team
 • Arbeid på dagtid, med fleksitidsordning. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Faglig fellesskap med leger som jobber på samme fagfelt i vår avdeling.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd i spesialiseringsforløpet og veiledning i tråd med forskrift
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og lærerikt miljø.
 • Velferdsordninger.
 • Flyttegodtgjørelse etter statens regulativ.
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges.
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2.
 • Attester og vitnemål legges ved søknad før intervju.
 • Referanser registreres på forespørsel etter intervju.
 • Vi ønsker deg velkommen som søker uansett kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 • Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stine Trondsen
Tittel: Konstituert Avdelingsleder Sosialmedisin
Telefon: 95108749
E-post: stine.trondsen@tromso.kommune.no
Navn: Grace Olakunle
Tittel: Personalkonsulent- Allmennlegetjenesten
Telefon: 90862593
E-post: grace.funmilayo.olakunle@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Stortorget 2
9008 TROMSØ