Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig fast stilling som overlege i radiologi ved seksjon leger Drammen og Kongsberg sykehus. Det ønskes søkere med abdominal-, thorax- eller muskel-skjelett-radiologisk subkompetanse. Det er mulighet for funksjon
som utdanningsansvarlig overlege (UAO) med fagansvar for spesialistutdanningen
i radiologi som en del av stillingen hvis ønskelig.  

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken (VV) er en tverrgående avdeling i Klinikk for
medisinsk diagnostikk  (https://youtu.be/utjZJo2q74c). Det er radiologiske seksjoner ved de fire somatiske sykehusene i VV (Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg), og i tillegg kommer Brystdiagnostisk
senter(BDS) og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen. Avdelingen har
fokus på utvikling og har tatt i bruk kunstig intelligens i driften. 

Radiologene ved Drammen og Kongsberg inngår i en felles seksjon med 32 overleger og 13 LIS.  Overlegene er organseksjonert innen abdomen, barn, kar-intervensjon, nevro-øye-ØNH, muskelskjelett og thorax. Vi har et generelt vaktsjikt med passiv tid natt og et generelt vaktsjikt med kun dagtidsarbeide, samt eget intervensjonssjikt . Vakten er
lokalisert i Drammen med teleradiologisk funksjon for Kongsberg.  
Bildediagnostikk ved Drammen sykehus har en moderne utstyrspark med
blant annet tre MR-maskiner hvorav en 3T, og tre CT-maskiner, mens Kongsberg har en MR og en CT. 

Vi gleder oss til å flytte inn i nytt sykehus neste år, hvor lokalene
legger fullt til rette for organrettet drift for radiologene!
I nye Drammen sykehus utvider vi med mulighet for fem MR- og  fire
CT-maskiner, eget barneområde med UL, gjennomlysning og røntgenlab, og eget
intervensjonsområde med en hybridstue og to intervensjonsstuer.  Oppstart av stråleterapi i det nye sykehuset betyr også utvikling i det onko-radiologiske fagsamarbeidet. Nye Drammen sykehus blir lokalisert rett ved Brakerøya togstasjon som legger til rette for bruk av kollektiv transport. 

Vi ønsker å satse på LIS-utdanning og styrker laget med en nyopprettet fagfunksjon som UAO(utdanningsansvarlig overlege) som kan inngå i overlegestillingen. UAO har hovedansvaret for det faglige innholdet og
organiseringen av LIS-utdanningen. UAO samarbeider tett med LIS-legeleder som har
personalansvaret for LIS,  og med de fagansvarlige overlegene i seksjonen. Du vil representere avdelingen i aktuelle fora i Vestre Viken og Helse Sør-Øst, samt lede utdanningskomiteen i seksjonen og i avdelingen.

Vi tilbyr full
spesialistutdanning i radiologi med bakgrunn i at Drammen sykehus har
områdefunksjoner for Vestre Vikens 500 000 innbyggere og dermed har et bredt
spekter av undersøkelser. Vi ønsker at flere LIS skal få erfaring med forskning, og har en frikjøpsstilling i 50 % til forskning, samt mulighet for andre frikjøpsordninger for leger. Vi ønsker at UAO sammen med overleger med phd/professorkompetanse i seksjonen bidrar til å motivere LIS for forskningserfaring.

LIS fra andre sykehus i Vestre Viken og andre foretak roterer til oss for å
oppnå læringsmål i utdanningen. Avdeling for bildediagnostikk samordner seg i økende grad på
tvers av sykehusene, og  det er et godt samarbeide med legeleder-kollegaer
ved Bærum-Ringerike og BDS om utdanningen. Interesse for/erfaring med
utdanningsrelevant arbeid vektlegges til funksjonen som UAO, og vi ønsker oss en kollega som er motivert for å være med å utvikle
og legge til rette for en best mulig LIS-utdanning fremover! 

Oppstart etter avtale. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Det bes oppgitt tre referanser, deriblant fra siste arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

Generell overlege:

 • delta i daglig drift inkludert organrettet drift/demonstrasjoner/tverrfaglige møter
 • delta i supervisjon og veiledning av LIS-leger/medisinstudenter
 • delta i undervisning
 • delta i generell bakvakt etter avtale. 
 • bidra til godt samarbeid internt i seksjonen, på tvers i Bildediagnostikk og eksternt
 • forskningserfaring teller positivt.

 

Hvis aktuelt med funksjon som  UAO (utdanningsansvarlig overlege):

 • fagansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av spesialistutdanningen for LIS.
 • lede avdelingens og seksjonens utdanningsutvalg og representere i utdanningsfora i Vestre Viken og Helse Sør-Øst. 
 • ansvar for generell utdanningsplan i spesialiteten, samt individuelle utdanningsplaner i seksjonen
 • organisering og oppfølging av veiledning, supervisjon, kompetansevurdering og evaluering.
 • ansvar for organisering av teoretisk undervisning.
 • samarbeide med fagansvarlige overleger for å sikre gjennomføring av læringsmål.
 • bistå leder med å etablere samarbeidsavtaler for interne rotasjoner og gjennomstrømmingstjeneste opp mot mottakende læringsarena, slik at tjenesten kan gjennomføres ihht. individuell utdanningsplan.
 • bidra i evaluering av læringsmål i faget og foreslå endringer til RegRåd ved behov.
 • motivere til forskning og forbedringsarbeid.
 • bistå i ansettelse av LIS ved behov.

Kvalifikasjoner

 • norsk spesialistgodkjenning i radiologi eller kort tid igjen til ferdig spesialist
 • ønskelig med abdominal-/thorax/muskelskjelett-radiologisk subkompetanse
 • søker må ha gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig. Søkere med annet morsmål enn skandinavisk språk må ha godkjent Bergenstest eller tilsvarende språktest på nivå B2,  dokumentasjon legges ved søknad 
 • forskningserfaring teller positivt

 

Hvis aktuelt med funksjon som utdanningsansvarlig overlege:

 • du har interesse for/erfaring med opplæring/utdanning og har kjennskap til spesialistutdanningen
 • du er ferdig spesialist i radiologi

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er faglig engasjert og ønsker om å bidra i videre utvikling.
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 • er fleksibel, initiativrik, utviklings- og løsningsorientert 
 • er selvstendig, målrettet og strukturert 

 

Hvis aktuelt med funksjon som utdanningsansvarlig overlege ser vi etter deg som:

 • har entusiasme for å undervise LIS og bidra til deres faglig og personlig vekst
 • er god til å skape trygge faglige rammer for LIS

 

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • et innovativt og svært godt arbeidsmiljø med dyktige, engasjerte og hyggelige kollegaer
 • deltakelse i et godt tverrfaglig samarbeid internt i Bildediagnostikk og med de kliniske miljøene
 • hjemmearbeidsstasjon
 • mulighet for individuelle tilpasninger av tjenesteplan og fleksibilitet i arbeidstid etter avtale
 • lønn etter gjeldende overenskomst.
 • medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • innflytting i  et splitter nytt sykehus om ett års tid hvor avdelingen ekspanderer

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Ingjerd Loe
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4793629747
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE Seksjon Leger DS-KS
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image