Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du være med å utvikle fremtidens helsetjenester?

Vi ønsker deg som er interessert i å bidra til å utvikle
fremtidens helsetjenester på tvers av primær og spesialisthelsetjeneste.
Samhandlingsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold har som mål å etablere team
for integrerte helsetjeneste ut mot alle kommunene i Vestfold. Vi samarbeider
tett med geriatrisk seksjon for å nå målet. Dersom du er lege som trives med
arbeid i tverrfaglig team, men også er trygg nok til å stå for individuelle
valg og beslutninger håper vi du leser videre! 

Tjenesten vi bygger opp skal være med å dekke behovene som
oppstår med de demografiske endringene vi står overfor i samfunnet. Vi søker nå inntil 1 lege i stilling tilknyttet teamet i 50-100%. Stillingen vil kunne kombineres med ytterligere arbeid på
geriatrisk seksjon ved SiV (slik at du får inntil 100% stilling ved SiV), eller
du kan kombinere stillingen med jobb som fastlege eller i kommunehelsetjenesten. Vi har for tiden besatt 2 legeårsverk knyttet til teamet fordelt på 4 leger. 

For søkere som ønsker å kombinere stillingen med arbeid ved geriatrisk seksjon, har geriatrisk sengepost har nylig flyttet inn i et nytt og moderne
sykehusbygg, hvor det i all hovedsak tilbys enerom til pasientene. Vi har et
velfungerende tverrfaglig team som i tillegg til geriater, sykepleier,
helsefagarbeider og helsesekretær består av ergoterapeut og fysioterapeut. Vi
har tilgang til farmasøyt, ernæringsfysiolog, sykehusfilosof og prest ved
behov. Ved SiV er det korte avstander mellom seksjoner og avdelinger, som gir
godt utgangpunkt for nært samarbeid. Det er god tilgang på støttetjenester som
tilsyn, lab og radiologiske tjenester. 

Det er et ungt, dynamisk og engasjert fagmiljø med 4 overlegestillinger og 2-3 LIS3-stillinger i funksjon i dag. Vi har felles faglunsj hver fredag og er opptatt av forskning og
utvikling av faget. Geriatrisk seksjon er involvert i utformingen av
pasientforløp internt i sykehuset og i samarbeid med kommunehelsetjenesten.
Dersom du synes dette høres spennende ut, hører vi gjerne fra deg! Ta kontakt
gjennom søknadsskjema, eller ring en av kontaktpersonene.

Arbeidsoppgaver

 • Det er tenkt at legen i teamet har ansvaret for å gjennomføre legemiddelgjennomgang sammen med fastlegen og klinisk farmasøyt. I tillegg skal den lede tverrfaglige møter og tverrfaglig pasientgjennomgang, samt samarbeide med de andre aktørene i teamet. Geriatrisk overlege har, i samarbeid med øvrige overleger, hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter i geriatrisk seksjon. I tillegg inngår generell vakt i medisinsk avdeling og tilsynsvirksomhet ved øvrige seksjoner. Øvrige overlegeoppgaver er supervisjon og veiledning av LIS, og å bidra i internundervisningen og i kvalitetsarbeid.    

Kvalifikasjoner

 • Du er fortrinnsvis spesialist i geriatri, men annen indremedisinsk spesialitet teller også som relevant erfaring. Utdanningskandidater i geriatri oppfordres også til å søke. Leger med erfaring fra arbeid med eldre som sykehjemsleger eller allmennleger vil også passe godt til stillingen
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen, både spesialist- og kommunehelsetjeneste    
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig
 • Gode ferdigheter i kliniske IKT-systemer
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Du kan arbeide selvstendig, men har også gode samarbeidsevner, både med egen og andre yrkesgrupper
 • Du er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig og fleksibel
 • Du motiveres av å forbedre helsetjenester
 • Du motiveres av god kommunikasjon både med pasienter, pårørende og kollegaer    

Vi tilbyr

 • Et godt kollegialt og tverrfaglig miljø med engasjerte fagpersoner.
 • Gode muligheter for å delta i kvalitetsforbedring, fagutvikling, undervisning og forskning.
 • Gode låne- og forsikringsordninger i KLP.
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforskikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring.
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, forskrifter,  tariffavtaler, overenskomster og øvrig reglement. 
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold vil du bli medlem i kollektiv pensjonsordning i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinskudd. Les mer om offentlig tjenestpensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Marte Sofie Wang-Hansen
Tittel: Prosjektleder
Telefon: +4790163631
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Samhandling, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg