Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sykehjemslegen inngår i et kollegialt samarbeid med de andre sykehjemslegene. Sykehjemslegene har ansvar for den medisinske oppfølgingen til pasienter ved kommunens sykehjem (Indre havn og Åsgårdstrand) og Horten helsehus (Braarudåsen senter). Det er tre sykehjemsleger i Horten kommune som deler dette ansvaret. 

Enhet for sykehjem har til sammen 125 langtidsplasser for personer som ikke lenger kan bo og ivaretas i eget hjem. Indre havn har en forsterket sengepost for personer med demens og adferdsutfordringer.

Braarudåsen senter har 32 kortidsplasser for rehabilitering, avlastning, forebyggende og lindrende behandling. I tillegg er det fire Ø-hjelpsplasser. Det er ca 700 pasientforløp årlig på Braarudåsen senter.

Stillingen vil inngå i et kollegialt samarbeid med de andre sykehjemslegene, kommuneoverlege 2 og øvrig personale i enhetene. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for den medisinske behandlingen i pasientforløpene
 • Sykehjemslegen skal i nært samarbeid med ansatte i virksomheten og sørge for optimal kvalitet i tjenesten
 • Individrettede oppgaver som direkte pasient/pårørende kontakt, undersøkelse, diagnostikk og behandling
 • Medisinskfaglig ledelse i avdelingen
 • Veiledning og undervisning av andre ansatte
 • Institusjonsrettede oppgaver som medvirke til utvikling av medisinskfaglige retningslinjer og prosedyrer, og bidra til bidra med kompetanseheving gjennom internundervisning
 • Samhandling med eksterne aktører som fastleger, spesialisthelsetjeneste og andre
 • Årskontroll: foreta legekontroll/vurdering min 1 gang pr år

Kvalifikasjoner
Krav: 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 tjeneste eller godkjenning tilsvarende dette
 • Relevant spesialistutdanning eller være i relevant spesialisering
 • Gode nok skriftlige og muntlig norskkunnskaper til forsvarlig yrkesutøvelse
 • Krav om gyldig politiattest før tiltredelse

Personlige egenskaper
 •  Interesse for utvidet allmennmedisin og sykehjemsmedisin/geriatri
 •  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i tett tverrfaglig samhandling
 • Evne til å bygge gode relasjoner til pasienter og pårørende
 • Personlig egnethet vektlegges
Språk
Norsk/skandinavisk

Vi tilbyr
 • Et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø
 • Kommunen kan legge til rette for evt. spesialisering i relevant spesialitet, og videreutdanning
 • Gode kollegaer og et faglig utfordrende miljø
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Mulighet for stipend til videreutdanning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktperson
Navn: Jonette Alm Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98068180
E-post: jonette.ellingsen@horten.kommune.no
Arbeidssted
,
3181 HORTEN