Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Innlandet HF sine oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Innlandet (Hedmark og Oppland) innen somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg. Som ett av landets største helseforetak, med 9000 ansatte, er vi den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet.

Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 650 ansatte og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år. Divisjonen er inne i en prosess med særlig vektlegging av videreutvikling av desentraliserte tjenester i Innlandet.

BUP Lillehammer/Otta er en poliklinisk enhet med klinikker på Lillehammer og Otta. Enheten ligger inn under avdelingen BUP Innlandet. Vi har 36 fagstillinger som utgjør et sterkt fagmiljø og har en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. De ansatte er en god blanding av forholdvis nyansatte og erfarne klinikere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende. Enheten har, i tillegg til LIS, 3 overlegestillinger som er besatt.

BUP Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for lege i spesialisering med oppstart etter avtale.

Vi inviterer deg inn i legegruppa på BUP Lillehammer som består av tre faste stillinger for LIS og 5 faste overlegestillinger. P.t. er 3 av overlegestillingene og en av LIS- stillingene besatt.

De som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdene vil være utredning og behandling av barn/unge og deres familier. Veiledning og konsultasjonsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Lege med autorisasjon. 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som er interessert i fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri. Må ha gode samarbeidsevner og evne til å få en god relasjon til barn, unge og deres familier

Vi tilbyr

Et inspirerende, kompetent og trivelig miljø

Stillingen som LIS er godkjent med inntil 3 års tellende tjeneste i henhold til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri

SIHF vil legge til rette for annen nødvendig tjeneste på veg mot spesialiteten. All tjeneste kan gjennomføres i SIHF

BUP Lillehammer/Otta inngår som en av enhetene i avdelingen BUP Innlandet. Vi har et eget introduksjonsprogram for LIS.  Dette skal bidra til at du som LIS raskt kommer inn i arbeidet i BUP (Barn og unges psykiske helse). Det er lagt vekt på mester/svenn opplæring. Du vil få være med overlege eller andre erfarne klinikere i konkrete saker. Du vil få veiledning individuelt i relasjon- og klinisk kompetanse som starter umiddelbart, gruppeveiledning ca hver måned med alle LIS (ca 10 stk). Du vil delta i ukentlige legemøter og andre fagdager.
Ledelsen tilrettelegger spesielt for at du skal oppnå dine læringsmål ved å delta i våre generelle utrednings og behandlingsteam, inklusiv team for: Sped og småbarn, spiseforstyrrelser og nevropsykiatri.
 
Utdanningen er optimalt tilrettelagt mht rotasjon til ulike praksisplasser, uten unødig venting for å fullføre spesialiteten.
Alle LIS har anledning til å delta i Regionale kurs, Nasjonale kurs samt å fordype seg i terapeutisk metode.
Vi har et aktivt forskningsmiljø. Av pågående prosjekter kan vi nevne forskning på søskengrupper SIBS, 10 års oppfølgingsstudie på nevrotilstander Line- up studien, forskning innen VR teknologi, simuleringstrening (SIM) og bruk av videokonferanse i pasientbehandling.
Vi er i gang med å ta i bruk nye muligheter innen e-helse og ny teknologi innen utredning, behandling, kommunikasjon og utdanning.

Tjenestepensjonsordning i i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Alf Skar
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4797063266
Navn: Petter Vaglum
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: 90204589
E-post: petter.vaglum@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
BUP POLIKLINIKK LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen