Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker vikarleger med interesse for akuttmedisin, som har norsk autorisasjon (ferdig LIS 1) og kompetansen til å jobbe legevakt. Erfaring fra allmennmedisin og legevaktsarbeid er en fordel, men ikke et krav.

Vi kan tilby moderne og funksjonelle lokaler vegg i vegg med Ringerike sykehus. Jobben som legevaktslege byr på varierte og spennende oppgaver. Vi har et godt faglig og sosialt miljø. Vikarstilling passer bra som en bistilling ved siden av en hovedjobb, studier eller forskning.

Ringerike interkommunale legevakt er et samarbeid mellom syv kommuner (Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad, Sigdal og Flå) med Ringerike som vertskommune. Innbyggertallet i legevaktdistriktet er vel 65 000 og dekker i dag befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp utenfor fastlegens åpningstid. Vi har ikke daglegevakt. Åpningstiden er kl. 15 – 08 på hverdager og hele døgnet i helg og høytid.

Vikarbehovet er størst på helger, ferier og høytider. Det er to leger til stede i hele åpningstiden. En tredje lege er i bakvakt fra legevakten åpner og frem til fysisk oppmøte. Lege i bakvakt kan tilkalles ved behov, da med én times responstid. Om man setter seg opp på bakvakt kan man derfor ikke bo mer enn én time unna. Vi har ulike vakttyper som gjør det enklere å finne vakter som passer for den enkelte. Vikarleger kan både være en del av planlagt ønsketurnus eller melde seg på ledige vakter.

Oppgaver som legevaktslege kan være å
 •  vurdere, undersøke og behandle pasienter på kveld, natt og helg
 •  rykke ut med legebil sammen med sykepleier på ulike oppdrag når det er behov for legevurdering og behandling på stedet. Det kan være hjemme hos pasienter, på institusjoner, bistå ved ulykker, etc. ivareta funksjon som vaktlege på nødnett
 • samhandle mellom øvrig personell og eksterne aktører (ambulanse, politi, brann, kriseteam, kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud, etc.)

  Kvalifikasjoner
 • Du har norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk språk.
 • Sertifikat for bil klasse B.

  Det er ønskelig med
 • Erfaring fra legevakt og kjennskap til kommunal virksomhet
 • Kurs i akuttmedisin og vold -og overgrepshåndtering

  Vi tilbyr deg
 • godt arbeidsmiljø og kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • fleksibilitet på mengde og type vakter
 • årlige legemøter med faglig påfyll, simuleringstrening og øvelser
 • kurs i akuttmedisin og vold -og overgrepshåndtering etter avtale

  Vilkår:
  Selvstendig næringsdrivende hele åpningstiden. Avlønning etter egen avtale SFS 2305 hvor nattevakter avlønnes med beredskapsgodtgjørelse. Legen beholder i tillegg refusjon og pasientbetaling hele døgnet. Ekstra kompensasjon for helligdager, særavtale (prøveordning)
Kontaktpersoner: Medisinsk ansvarlig overlege, Anders Wiik, anders.wiik@ringerike.kommune.no eller avdelingsleder Kine Mauseth kine@ringerike.kommune.no  

Søknad
Du må legge fram politiattest før du kan tiltre stilling i Ringerike kommune i henhold til helse- og omsorgsloven § 5-4. Du må oppfylle kriteriene for tuberkulosekontroll før du kan tilsettes. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent, oppfordres til å søke. 

Du må begrunne fortrinnsretten i søknaden. Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Du kan søke om å bli fritatt fra å stå på offentlig søkerliste. Dette må begrunnes og søkes om i det elektroniske søknadsskjema. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.
Du må søke på stillingen elektronisk.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kine Mauseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 11 74 00/908 05 512
E-post: Kine.Mauseth@ringerike.kommune.no
Navn: Anders Wiik
Tittel: Medisinsk ansvarlig overlege
E-post: anders.wiik@ringerike.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Legevaktsleger
Arbeidssted
Ringerike Interkommunale legevakt
Trygdstadveien 8
3511 HØNEFOSS