Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 

Vil du være med på å bringe medisinsk mikrobiologi og smittevern inn i fremtiden?
Er du en engasjert, fremoverlent og erfaren legespesialist innen mikrobiologi med gode samarbeidsevner? Da er denne stillingen noe for deg


Vi er på jakt etter en fremoverlent og fremtidsrettet avdelingsoverlege med seksjonsansvar. Avdelingen har godt fagmiljø som utfører mange varierte arbeidsoppgaver.

Det er nært samarbeid mellom leger, ingeniører og sykepleiere på tvers av seksjonene og et aktivt forskningsmiljø.
Legene jobber i matrise innen bakteriologi, molekylære analyser og serologi og har tett kontakt med de kliniske miljøene. Foruten diagnostikk driver avdelingens leger med rådgivning, undervisning, metodeutvikling, implementering av analyser og forskning. Tett kontakt med smittevernseksjonen gir samarbeid om utbrudd og andre smittevernoppgaver. Serologiske analyser/infeksjonsimmunologi ligger i tverrfaglig laboratoriemedisinsk avdeling og legene har medisinsk fagansvar for disse analysene. Ansvarsoppgaver fordeles mellom spesialistene og det er stor grad av medvirkning.
Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og eksterne brukere som primærhelsetjeneste i opptaksområdet.  Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for HPV.

Legeseksjonen er til sammen 8 overleger og LIS. Smittevernseksjonen har 2 overleger slik at vi totalt er 10 leger i avdelingen. Vi er det ca 70 ansatte i avdelingen.


I vår avdeling samarbeider vi om diagnostikk, veiledning og forskning til det beste for pasienten. Det mikrobiologiske faget er i rask utvikling og vi tar mål av oss til å ta i bruk nyutviklede metoder. Hos oss vil du få spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig miljø med kollegaer som støtter og lærer av hverandre.
Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av seks seksjoner: FoU, molekylær mikrobiologi, generell mikrobiologi, spesiell mikrobiologi, smittevern, og seksjon for leger.  Ved avdelingen identifiseres sykdomsfremkallende bakterier, sopp, virus og parasitter i prøver fra pasienter i de kliniske avdelingene på sykehuset og primærhelsetjenesten i opptaksområdet vårt. Metodeutvikling, forskning, rådgivning og undervisning er andre sentrale oppgaver i avdelingen. Vi er akkreditert i henhold til ISO/EN 15189.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig rådgiver til avdelingsleder
 • Inngå i avdelingens ledergruppe
 • Bidra til å sikre god faglig kvalitet og utvikling av rutinediagnostikk samt forskningsaktivitet i avdelingen
 • Ansvar for kompetanseutvikling blant legene og sikre god arbeidsflyt 
 • Lederansvar (personal- og  økonomiansvar) for Seksjon leger
 • Bidra i rutinediagnostikk  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege   
 • Spesialist i  medisinsk mikrobiologi  
 • Formell kompetanse eller erfaring innen ledelse
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Arbeide målrettet etter avdelingens og divisjonens målsetting og kunne bidra i helheten
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon med evne til å lytte og være tydelig
 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevner
 • Fleksibel, positiv og initiativrik 
 • Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning 

Vi tilbyr

 •  Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver
 • Engasjerte kollegaer som er opptatt av kvalitet og fremdrift
 • Et positivt og støttende arbeidsmiljø
 • Inspirerende og lærerikt arbeid 
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet omgivelser med kort reisevei fra Oslo 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Unn Skovholt Halvorsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4793096424
Hjemmeside
Arbeidssted
MIK laboratorium, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen