Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du et skreddersydd vikariat? Vi ønsker å finne stillingen som passer for deg. 

Det er en rekke muligheter, og vi vil tilstrebe å skreddersy et vikaropplegg som passer den enkelte søkers behov. Det vil være muligheter for 100% stilling som fastlegevikar eller tilpasse stillingen så en også er ansatt ved legevakt eller ved avdeling for kommunale allmennleger. Våre kommunale allmennleger dekker helsestasjon, migrahelse, rusakutt og sykehjem.  

I tillegg legger Drammen kommune til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS tilskudd, som innebærer bl.a. refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter og nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe. Det er mulighet for å fullføre spesialiseringsløp i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus.  

Er dette noe for deg? Kontakt oss da vel! 
 

Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Fullført turnus/LIS1
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Er opptatt av å yte en best mulig legetjeneste
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden. 
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin 
 • God klinisk vurderingsevne 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil 
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger 
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune 
 • Robust og velfungerende legevakt 
 • Faglige samlinger for fastleger i regi av kommunen 
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin 
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS  
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS  
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgrupper 
 • Mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus   

Tiltredelse etter avtale 
Fortløpende vurdering av søknader

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjent autorisasjon fra Helsedirektoratet.  
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
E-post: Merete.Kjernaas. Kristiansen@drammen.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 4803836865
Arbeidssted
Medisinskfaglig virksomhet
Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN