Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
1 ny fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende med kommunalt tilskudd eller hybridavtale (8.2 avtale) ved Sannan legesenter i Steinkjer sentrum, oppstart snarest eller etter avtale.

Steinkjer kommune lyser nå ut 1 ny fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende med et kommunalt tilskudd eller hybridavtale (8.2. avtale) ved Sannan legesenter med oppstart snarest eller etter avtale.  Det er gode pendlermuligheter med gangavstand fra Steinkjer stasjon. Hybrid avtale er et rekrutteringstiltak og går ut på at kommunen dekker driftskostnadene mot at de beholder basistilskuddet. Legen beholder egenandeler, honorar og refusjoner fra HELFO. Det må oppgis i søknaden hvilken avtale som ønskes. Det er gode pendlermuligheter med gangavstand fra Steinkjer stasjon.  
 
Kontoret
Sannan legesenter er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med fem andre hyggelige, dyktige legekollegaer, hvor tre er spesialister i allmennmedisin. Legekontoret har også fire erfarne og dyktige helsesekretærer. Senteret bruker journalsystemet CGM Allmenn, Convene betalingsterminal og er tilknyttet Norsk helsenett.
 
Sannan legesenter er et fremtidsrettet, løsningsorientert, serviceinnstilt og hyggelig legekontor i ekspansjon, som tar være på de viktigste aspektene av en arbeidsplass, nemlig sine ansatte. Legesenteret søker herved etter en ny kollega som kan finne dette interessant for videre læring og selvutvikling.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende allmenlegeutvalg samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 
Legevakt
Steinkjer kommune har en velfungerende døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 -30 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg hver 8.-9. uke. Legene arbeider 3-delt vakt med dagvakt 08:00-15:30, aftenvakt 14:30-23:00 og nattvakt 23:00-08:00 hvor man er fastlønnet fra 23:00-08:00. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3-delt vakt. Legevakta er samlokalisert med bl.a. Brannvesenet, ambulansetjenesten, Sivilforsvaret og DMS i Inntrøndelag helse- og beredskapshus.

Kvalifikasjoner
 • Det søkes primært etter spesialist i allmennmedisin, men leger som er i eller ønsker å starte LIS 3 løp i allmennmedisin oppfordres også til å søke
 • Motivasjon og interesse for legevakt vil bli vektlagt
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og i legevakt
 • Søker bør ha kjennskap til norsk helsevesen og norsk helselovgivning
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Godkjent politiattest må fremlegges ved oppstart
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten og/ eller allmennpraksis er en fordel.

Vi kan tilby: 
 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Trygge rammer i en kommune med god tilgjengelighet på ambulanse, og relativt korte avstander til sykehus (Namsos og Levanger)
 • Nytilsatte leger i privat næringsdrift gis et tilskudd på kr. 200 000,- pr. år de 2 første årene. Videre gis økt basistilskudd tilsvarende kr 200 000,- per år for fastleger i kommunen ved privat næringsdrift. Ordningen trappes ned/ avvikles i takt med ev. økt statlig tilskudd.
 • Tilskudd under spesialiseringsløpet, gjennom ALIS-avtaler og tilskudd fra Helsedirektoratet.
 • Hybridmodellen dekker driftskostnadene mot at de beholder basistilskuddet. Legen beholder egenandeler, honorar og refusjoner fra HELFO. Kommunen gir lønn i 2 uker ved oppstart for å gjøre seg kjent med legekontoret og praksisen (årslønn kr 1 200 000,- for ikke spes. og kr. 1 350 000,- for spes).
 • Veiledning under et mulig LIS3-løp, med veileder og supervisør
 • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp.
 • Kan tilrettelegge for en kommunal bistilling etter ønske fra søker.

Andre opplysninger
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.  
Spørsmål vedrørende Sannan legesenter kan rettes til Dragan Zerajic mobil nr. 975 91 604.  
Spørsmål vedrørende hjemlene og tildelingen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil nr. 928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no

Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside: Annonse - Webcruiter
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist 15. mai 2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dragan Zerajic
Tittel: Lege Sannan legesenter
Telefon: 975 91 604
Navn: Karin Grøttum
Tittel: Enhetsleder
Telefon:  928 39 575
E-post: karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Steinkjersannan 5
7713 STEINKJER