Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Psykosetemaet/ TiRe poliklinikk ved DPS Øvre Romerike har ledig stilling som overlege/ psykiater. Spesialistgruppen i TiRe består av 4 overleger og 1 psykologspesilist.  Du inngår i vårt tverrfaglige team bestående av fem spesialsiter, to psykologer, fem psykiatriske sykepleiere og seksjonsleder. 

Så er du faglig opptatt av utredning og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse så søk gjerne på stilling hos oss! 

Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) og pasienter dømt til behandling. Du må like å jobbe innenfor rammene av tvungen psykisk helsevern og samtidig se vårt faglige mulighetsrom.

Psykoseteamet /TiRe er alltid i utvikling der vi tilpasser oss nasjonale føringer og faglige anbefalinger. Dette er med på å gjøre oss til et faglig interessant og godt organisert psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger sammensatte tjenester ofte med samtidig ruslidelse. 
Vi har ansvar for behandling av pasienter med Bipolar Lidelse type 1. Mange pasienter har komorbide tilstander som trenger differensialdiagnostisk tilnærming. Vi har fokus på somatisk helse og levevaner og tar blodprøver i egen seksjon. 

Vi tilbyr våre pasienter individuell samtalebehandling eller gruppebehandling  med IMR (Illness Management Recovery). Vi arrangerer Bipolargruppe i perioder. Flere behandlere har tilleggsutdanning i kognitiv terapi, IMR terapeuter og nettverksledere innen Åpen dialog. Vi  er opptatt av at pasienter skal være aktive på dagtid og har samarbeid med IPS ( Individual placement and support ) jobbspesialister fra NAV. 
Vi har nært samarbeid med pårørende og inviterer til pårørendekveld x 2 pr år. Vi har blant annet  nettverksmøter  "Åpen dialog"  som en tilnærming i møte med pårørende og pasient.

Vi samarbeider med andre avdelinger i AHUS, andre HF ,1. linjetjenesten og fastlegene.
Vi har et nært samarbeid med vårt nyetablerte FACT Gardemoregionen som er en enhet underlagt TiRe. 

DPS Øvre Romerike har 11.5 overlegestillinger inklusive medisinsk faglig rådgiver som har ukentlige legemøter. DPS Øvre Romerike har 4 polikliniske seksjoner, seksjon psykose/TiRe , almennpoliklinikken, seksjon gruppeterapi (SFG)  og akutt- teamet. I tillegg har vi en veldrevet  døgnenhet med 18 sengeplasser og FACT team. Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. FACT Gardermoregionen er fysisk lokalisert i Nannestad Kommune. 
DPS Øvre Romerike  ligger 15 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss, 30 minutter med bil fra Oslo og 10 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er kort vei til Romeriksåsen som egner seg for friluftsliv sommer som vinter. Vårt opptaksområde er 5 kommuner på Øvre Romerike med  ca 83.600  innbyggere over 18 år. 

Akershus universitetssykehus HF som er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av egne pasienter på liste.
 • TUD arbeid 
 • Er lege og spesialist  i forløp der andre kolleger er behandler.
 • Utfører spesialistvurderinger/rådgiving/ medisinvurderinger ,legemiddelsamstemming /kvalitetssikring av pasientforløp i team, godkjenner epikriser, bistand ved håndtering av kriser, vurdere pasientens tilstand og gjennomføre tiltak i samarbeid med behandler.
 • Samarbeid med kolleger i teamet.
 • Ukentlig utredningsmøte.
 • Ukentlig behandlingsmøte.
 • Ukentlig legemøte.
 • Samarbeid med pårørende
 • Samarbeid med fastlegene.
 • Samarbeid med 1. linjetjenesten. 
 • Samarbeid med FACT Gardermoregionen 
 • Deltakelse i inntaksarbeid og inntaksteam.
 • Deltakelse i fag og kompetanseutvikling lokalt og sentralt i AHUS.
 • Deltakelse i forskningsprosjekter internt og eksternt.
 • Bidra i internundervisning i DPS og i psykoseteamet.
 • Veilede leger i spesialisering.
 • Deltakelse i bakvaktsordning for fem DPS i Akershus Universitetssykehus. 
 • Bistå andre seksjoner i DPS og FACT teamet ved behov men alltid etter avtale med seksjonsleder 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Forståelse og erfaring med faglig arbeid om tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og dom til behandling.
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam.
 • Erfaring fra -og interesse for målgruppen er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • God relasjonskompetanse, må forstå gevinsten ved å jobbe i team, samarbeid med andre, pasienter og behandlere.
 • God evne til å være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst basert på gjensidig tillit
 • Ha god psykoseforståelse.
 • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Andersen Landet
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4797661359
Navn: Marianne Soma Slåstad
Tittel: Medisinsk faglig rådgiver
Telefon: 63941300
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS, Øvre Romerike seksjon psykose 
Henrik Bulls veg 123
2052 Jessheim