Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du interessert i gynekologi og fødselshjelp og på utkikk etter en spennende stilling i et solid og ambisiøst faglig miljø?

Da bør du lese videre om vår ledige stilling som lege i spesialisering 2-3 ved kvinneklinikken i divisjon Gjøvik - Lillehammer.

Kvinneklinikken Lillehammer består av fødeavdeling, barselavdeling med forsterket barselenhet, gynekologisk sengepost
med overgrepsmottak, svangerskapspoliklinikk og gynekologisk poliklinikk. Kvinneklinikken har egen kontorenhet. På
Lillehammer fødes det årlig om lag 1150 barn. Totalt i divisjon Gjøvik - Lillehammer ønsker vi 1700 barn velkommen hvert år.

Avdelingen har for tiden 8 overleger og 6 stillinger for lege i spesialisering.
Begge vaktsjikt har tilstedevakt.

Avdelingen har undervisningsansvarlig overlege.

Kvinneklinikken har ledig stilling for:

100% vikariat: Lege i spesialisering 2-3. Stillingen er ledig fra 19.8.2024, evt oppstart etter avtale. Det er gode muligheter for forlengelse av vikariat. 

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes deltar i den til enhver tid gjeldende vaktordning.
 • Utredning og oppfølging av gynekologiske og obstetriske problemstillinger via visittgang, poliklinikk og praktiske prosedyrer som ultralyd, og små og store operasjoner. 
 • Det er rullerende internundervisning og muligheter for undervisning av LIS1/medisinstudenter.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skrift og muntlig.
 • Tidligere LIS 1 tjeneste må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Har god arbeidskapasitet, og behersker å ha varierende arbeidsbelastning samt evne til omstilling. 
 • Er faglig engasjert og bidrar til et godt fagmiljø og et positivt arbeidsklima.
 • Samarbeider godt i team med forskjellige yrkesgrupper, men som også liker å jobbe selvstendig.
 • Du er strukturert og ansvarsbevisst.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En hyggelig arbeidsplass, med engasjerende og godt fagmiljø i stadig utvikling.
 • Høyt faglig nivå og varierte arbeidsoppgaver.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Vennligst oppgi minst to referanser.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Tove Ragnhild Johnsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4790046658
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer