Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker en engasjert, nytenkende, motiverende, tydelig og samlende leder som liker å jobbe målrettet og strategisk for å skape resultater sammen med sine medarbeidere og samarbeidspartnere. Som avdelingsleder for Bryst-og endokrin kirurgisk avdeling er du leder for alle faggrupper i avdelingen. Du vil ha en viktig rolle i å videreutvikle avdelingen, slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier. Gjennom helhetlig og strategisk tenkning og god faglig forståelse, vil du legge til rette for gode beslutningsprosesser og gjøre nødvendige prioriteringer.

Akershus Universitetssykehus ønsker å videreutvikle og styrke sin universitetsfunksjon, og som avdelingsleder har du ansvar for å legge til rette for og videreutvikle også forskning og undervisning.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har ansvaret for behandling av sykdom i bryst og thyroidea/parathyroidea. I 2023 hadde vi ca 900 operasjoner. Vi legger stor vekt på å holde brystkreftpakkforløpende innenfor fristene.

Avdelingen har per i dag 6 overleger og 2 LIS, 5 merkantilt ansatte og 4 pleiere i tillegg til pakkforløpskoordinator. Avdelingen har tett samarbeid med radiologer i utredning av knuter i thyreoidea samt lymfeknuter på collum med egen cytologi poliklinikk. Videre har avdelingen tett samarbeid med plastikkirurgene ved rekonstruksjon av mammae med ukentlige operasjoner. Avdelingen disponerer inntil 5 sengeplasser på sengeavsnittet som for øvrig har pasienter fra kar/thorax.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikle avdelingen med vekt på fag, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Ha helhetlig ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett og pasientbehandling
 • Være en aktiv og tydelig del av kirurgisk divisjons ledergruppe, og bidra til å nå både avdelingens og divisjonens mål
 • Jobbe for et godt arbeidsmiljø og sikre kompetanseutvikling i alle yrkesgrupper
 • Bidra til god forskningsaktivitet og utvikling, både medisinske og helsefaglig og gjerne tverrfaglig
 • Sikre pasient- og brukerfokus i tjenesteutviklingen
 • Hvis ønskelig har du mulighet til å jobbe noe klinisk og/eller forske

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i Brendo eller annen helsefaglig utdanning med erfaring fra fagfeltet
 • Ledererfaring, helst fra en sykehusavdeling
 • Ønskelig med lederutdanning og motivasjon til å videreutvikle deg som leder
 • Erfaring fra å lede og veilede LIS leger innen kirurgiske fag
 • Erfaring med arbeid med mål- og resultatstyring og dokumenterte resultater
 • Kunnskap om målrettet pasientsikkerhet- og HMS arbeid
 • Budsjett- og økonomiforståelse
 • Forskningskompetanse er en fordel
 • Beslutningsevne og gjennomføringsevne

Personlige egenskaper

 • Tydelig, synlig, engasjert og trygg leder
 • Kunne kommunisere faglige visjoner og vise retning 
 • Evne til å inspirere, samhandle og motivere medarbeidere i en kunnskapsbedrift
 • Kunne samle og involvere medarbeidere for å sikre et godt arbeidsmiljø
 • Være god til å jobbe i team, kunne delegere og ha beslutningsevne og gjennomføringsevne
 • Være strategisk og løsningsorientert 
 • God organisasjonsforståelse, med evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • Personlig egnethet og evne til selvrefleksjon vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling, med mulighet for stor påvirkning av avdelingens og divisjonens utvikling
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester
 • Mulighet for lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Gode velferdstilbud for ansatte, blant annet hytteutleie, treningstilbud, kulturarrangementer, mulighet for bolig og barnehageplass
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anne Karin Lindahl
Tittel: Direktør
Telefon: +47 +4793011169
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk div, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen