Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du ett brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer? DPS Groruddalen, i samarbeid med Stovner, Grorud og Alna bydel, skal etablere tre FACT team i løpet av 2024, har du lyst å være med på laget? Du kommer inn i et nyetablert arbeidsmiljø fra starten og kan være med å påvirke den videre utviklingen av teamet. Vi har allerede startet opp med et fulltallig team fra april i år, team Grorud. Vi rekrutterer nå ny overlege til team Stovner!

Hensikten med tjenestetilbudet er å sikre et helhetlig og likeverdig tilbud til personer med psykiske lidelser som trenger det aller mest. FACT (fleksibelt tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam) er en modell som legger til rette for tilgjengelighet, fleksibilitet, kontinuitet og medvirkning. Målgruppen for tilbudet er mennesker med alvorlige, sammensatte psykiske lidelser ofte i kombinasjon med avhengighets- problematikk. 

Teamene skal gi tjenester uavhengig av de tradisjonelle barrierene mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Behandlingen er Recovery-orientert og har som mål å hjelpe pasienten til å sette seg mål, finne sine ressurser og ta sine egne valg, ofte i tett samarbeid med den enkeltes private nettverk.

Som overlege og spesialist i dette ny-etablerte teamet vil du få være med å påvirke og utvikle tjenesten, fag- og arbeidsmiljøet hos oss. Teamet er tverrfaglig og tverretatlig sammensatt av sykepleiere, sosionomer og vernepleiere med videreutdanning i psykisk helse og rus, kontorfaglig og psykolog.
Alle tre teamene har felles lokaler i DPS’et. Vi ønsker å oppnå et kompetent og robust fagmiljø og vil med å samlokalisere oss alltid ha flere kolleger å drøfte utfordrende saker med. Teamene vil alle har ansatt overleger og psykologspesialister. Du vil ikke være alene som spesialist hos oss!

Som FACT-ansatt møter man ofte komplekse og sammensatte problemstillinger, og en del av jobben er å finne kreative og fleksible løsninger i samarbeid med pasienten, privat og offentlig nettverk og ikke minst finne løsninger sammen innad i teamet. Du vil være en viktig stemme i all fagutvikling. Vi ønsker å tilegne oss kolleger som har interesse for eller innehar forskningskompetanse. Etablering av FACT teamene er et prosjekt over en periode på 4 år. Stillingen vil formelt være knyttet til DPS Groruddalen med ordinært arbeidsforhold, uavhengig av prosjektet.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med nasjonale retningslinjer og etter FACT modellen
 • Ambulant tjenesteyting etter FACT-modellen
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern
 • Spesialistmedvirkning innad i teamet
 • Samarbeide med pasient og aktuelt nettverk for systematisk og målrettet behandling
 • Sikre et godt samarbeid med andre aktuelle tjenester i kommune, spesialisthelsetjenesten og med frivillige og ideelle organisasjoner
 • Bidra til fagutvikling og godt arbeidsmiljø i teamet og i seksjonen.
 • Veiledning til leger under spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Cand med. med norsk offentlig godkjenning. Godkjent spesialist i psykiatri og/eller rus- og avhengighetsmedisin
 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen.
 • Erfaring fra ambulant virksomhet vil være en fordel.
 • Interesse for og kjennskap til rusavhengighet som fag.
 • Erfaring med å fungere godt i en arbeidsgruppe, vi arbeider etter FACT-modellen 

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig og nytenkende
 • Du er strukturert, kreativ og løsningsorientert
 • God relasjonskompetanse med evne til å skape tillit hos en pasientgruppe som strever med tillit til andre.
 • Du har gode samhandlingsevner og verdsetter samarbeid med andre.
 • Du har et godt humør og ønske om å bygge opp et trygt og morsomt arbeidsmiljø!
 • Gode norsk-kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Være med å bygge opp et nytt og spennende tjenestetilbud
 • Spennende arbeidsoppgaver under gode rammer!
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Zaklina Sypula
Tittel: Overlege
Telefon: 93873887
E-post: Zaklina.Paulina.Sypula@ahus.no>
Navn: Kari Bergljot Eng
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92022862
E-post: kari.eng@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS avdeling Groruddalen poliklinik FACT
Rosenbergveien 15
0963 Oslo