Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nå har du sjansen til å bli fastlege i Norges mest attraktive by!

I forbindelse med flytting av 2 solopraksiser til gruppepraksis, lyses det nå ut 2 fastlegehjemler ved Klinikk Spero

Klinikk Spero er plassert i tredje etasje i et nytt og moderne miljøbygg med heis på Forus i Sandnes, støttet av Enova for optimalt inneklima. 
Klinikk Spero vil om kort tid bestå av 3 fastlegehjemler og en privatlege som støttes av tre dyktige helse- og medisinske sekretærer samt
to ytterligere ansatte som håndterer administrative oppgaver og IT. HMS planen håndteres av et eksternt firma.
Klinikken er utrustet med alt nødvendig medisinsk utstyr som er vanlig i en legepraksis, inkludert EKG-apparat, 24-timers blodtrykksmåler, spirometri, 
audiometer, og et moderne ultralydsapparat. Vi tilbyr også en rekke hurtigtester som CRP, HbA1c, blodglukose, urin ACR, urinstix, INR, HB, HCG, PSA, 
TSH, T4 og T3, noe som gjør oss i stand til å gi rask og effektiv behandling. Pasientjournalsystemet som benyttes er Pridok.

Bygget tilbyr gratis parkering for både ansatte og pasienter rundt bygget, i tillegg til tinglyst parkeringsrett på naboeiendommen (Megaflis). 
Det finnes også en moderne kantine med lunsjbuffet og felles møterom med AV-utstyr i første etasje. I tillegg ligger et treningssenter ved Klinikk For Alle i første etasje.
www.klinikkspero.no

Det lyses nå ut 2 fastlegehjemler på hhv 1200 og 1400 pasienter. Sandnes kommune går gjerne i dialog ved ønske om lavere listestørrelse.

Sandnes kommune satser på fastlegeordningen og har gjort en rekke tiltak for å bedre arbeidsvilkårene for fastlegene. Vi har også flere fastlønnsleger på legevakt som dekker nattevakter for å avlaste fastlegene. Vi har fokus på samhandling med øvrige kommunale tjenester. Vi er opptatt både av å rekruttere og å beholde leger og har blant annet rekrutteringstilskudd, sykedagskompensasjon for leger og deres barn samt gratis tilgang til Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)
Under avsnittet "Vi tilbyr" kan du lese mer om de gode vilkårene som fastlege i Sandnes kommune

Her finner du også mer informasjon om å være fastlege i Sandnes kommune:
www.sandnes.kommune.no/sti/jobb-i-Sandnes-kommune/fastleger/

Kontaktpersoner:
Kontaktperson Klinikk Spero: Shiva Amiri, amiri.shiva@gmail.com
Administrasjon: Grethe Finnås, grethe.finnas@sandnes.kommune.no, tlf. 97527375

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegehjemmel med næringsdrift. Listelengde 1200 og 1400. 
 • Inntil 20% kommunal bistilling på helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem eller andre kommunale legeoppgaver. Kommunen legger stor vekt på interesse og ønsker deltagelse i legevakt.

Kvalifikasjoner
 • Det er krav om norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Det er krav om godkjent norsk turnustjeneste/LIS1, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Rett til trygderefusjon
 • Påbegynt videreutdanning i allmennmedisin, eller ferdig spesialist i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig. Søkere uten nordisk morsmål må dokumentere språkkunnskaper tilsvarende minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

Personlige egenskaper
Sandnes søker deg som er:
 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • God til å samarbeide i team
 • Faglig dyktig
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp
 • Har vilje til å dele kunnskapen din med andre
 • Pålitelig og forutsigbar

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Rekrutteringstilskudd på kr. 300.000,- 
 • Kompensasjon for sykt barn/syk barnepasser og egen sykdom i inntil 10 dager
 • Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialiteten i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp og etterutdanning. Du kan oppfylle allelæringsmålene i nytt utdanningsløp i kommunen, også institusjonstjeneste
 • Sandnes kommune dekker abonnement på NEL for leger i kommunen
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Dyktige og engasjerte veiledere i allmennmedisin
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dan Skoglund
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47458837
E-post: dan.skoglund@sandnes.kommune.no
Navn: Grethe Finnås
Tittel: Administrasjon
Telefon: 97527375
E-post: grethe.finnas@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Klinikk Spero
Luramyrveien 40
4313 SANDNES