Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske pasientrettede oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, sykehjem, skolehelsetjeneste og legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan periodevis være en del av arbeidet. Dette tilrettelegges slik man oppnår bred faglig utvikling og sikres god kjennskap til hele kommunens varierte allmennmedisinske tilbud
 • Delta aktivt i den videre utviklingen av det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet med legekontoret
 • Lunner kommune inngår i en velorganisert interkommunal legevakt på Gran (vakt fra 15.00 til kl. 23.00) og Gjøvik (nattvakt). Legen som ansettes i stillingen må regne med deltakelse i legevaktene. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter
 • Legen vil også være en del av daglegevaktsordningen på legesenteret de er tilknyttet 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1/turnustjeneste vektlegges
 • Spesialisering i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering vektlegges
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon
 • Personlig egnethet vektlegges 
Politiattest
 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Lønns og arbeidsvilkår
Vi kan tilby:
 • Legesenteret på Roa har CGM journalføringssystem.
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 • ALIS avtale. Lunner kommune legger til rette for at spesialisering i allmennmedisin gjennomføres og sikrer veileder
 • God lønn etter kommunal lønnstrapp, med provisjonsordning
  
Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lunner kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian Holm Skotheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95290733
E-post: stian.skotheim@lunner.kommune.no
Navn: Bjarne E. Oure
Tittel: Kommuneoverlege/enhetsleder
Telefon: 41476679
E-post: bjarne.oure@lunner.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Roa legesenter
Sandsvegen 5
2740 ROA