Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Fastlegehjemmel ved Falkum Legesenter 

Falkum legesenter er et veletablert kontor med en stabil pasientgruppe gjennom mange år. Fra 1.september utvider vi til et fire-legekontor med et samarbeid med tre spesialister i allmennmedisin. 

En av legene slutter nå grunnet alder, og vi ønsker ny kollega velkommen som den fjerde lege med på laget med oppstart mandag 2.september 2024.

Legesenteret bruker Webmed journalsystem som er en skybasert løsning. Hjemmekontorløsning er enkelt. Elektronisk kommunikasjon gjøres gjennom helsenorge. Dette er integrert i journalsystemet. Kontoret har alt relevant utstyr for å drive normal fastlegepraksis. Det er store kontorer og trivelige lokaler i eget bygg sentralt i Skien ved siden av Betanien hospital. Det er egen parkeringsplass for ansatte og pasienter.  

Listelengde: 950

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon
 • Fullført LIS1/turnus
 • Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 

Politiattest må fremlegges og ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Faglig erfaring

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode veiledere
 • Tilrettelagt ALIS-løp, individuell plan, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
 • ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning (kurs og veiledning)
 • Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
 • Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
 • 0-avtale/8.2 avtale for leger inntil 2 år ved nyansettelse, som betyr at kommunen betaler driftsutgifter utover basistilskuddet.
 • Økt basistilskudd med 40 % per listepasient etter tidligere Helforefusjonsordning for inntil 1000 listepasienter. 
 • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
 • Kommunen etablerer flere nye fastlegehjemler som vil gjøre det lettere å redusere antall listepasienter

Andre opplysninger

 • Tiltredelse 2.september 2024
 • Søknaden sendes elektronisk. Se Skien kommunes hjemmeside, ledige stillinger, for søknadsprosedyre.
 • Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju. 
 • HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Mona Yvonne Espeland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4748201982
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Ulefossvegen 51
3730 Skien