Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

UNN har ledig vikariat for overlege med kompetanse i medisinsk retina/uveitt og/eller fremresegmentskirurgi/okuloplastisk kirurgi i kortere eller lengre perioder ut 2024. Tiltredelse etter avtale.

Øyeseksjonen i NKØØ er en del av NOR-klinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for en lang rekke kirurgiske og medisinske spesialiteter og sammensatte pasientforløp. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN, men har også ansvar for store deler av rehabiliteringsforløpene i UNN. Tromsø har unike muligheter for friluftsliv og utendørs opplevelser til aller årstider. Byen har en varm atmosfære og et svært variert kultur- og aktivitetstilbud. 

Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver

  • Pasientretta arbeid på poliklinikk og eventuelt operasjonsstue
  • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning av LIS og i teamarbeid
  • Søkere bes oppgi kvalifikasjoner for å delta i vaktordning
  • Søkere som bare kan arbeide deler av perioden kan også være aktuelle. I så fall må søker oppgi perioden som kan være aktuell.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon, samt godkjent spesialist i øyesykdommer

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner vektlegges.
  • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Terje Christoffersen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90845407
Hjemmeside
Arbeidssted
NOR-klinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø